ปฏิวัติแรงจูงใจในภาคการเงิน: เปลี่ยนโครงสร้างผลตอบแทน

โครงสร้างผลตอบแทนที่บิดเบี้ยวในอเมริกาและอีกหลายประเทศเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้สถาบันการเงินจำนวนมากไม่เพียงแต่ขายหลักทรัพย์อิงสินเชื่อซับไพรม์ แต่ยังถือหลักทรัพย์เหล่านี้ปริมาณมหาศาลไว้ในงบดุลของตัวเอง ส่งผลให้วิกฤตการเงินโลกปี 2008 รุนแรงเป็นพิเศษ สี่ปีให้หลัง วิธีแก้ไขโครงสร้างผลตอบแทนที่นักเศรษฐศาสตร์การเงินหลายคนเสนอกำลังได้รับการนำไปปฏิบัติจริง