“วิษณุ” แจงซ้ำปมราชภักดิ์ หาก “ทบ. รับบริจาค” ต้องขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ก่อน – ฝ่าฝืน ผิดวินัย

“วิษณุ” แจงซ้ำปมราชภักดิ์ หาก “ทบ. รับบริจาค” ต้องขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ก่อน – ฝ่าฝืน ผิดวินัย

“วิษณุ” แจงปมราชภักดิ์ “รับบริจาคต่างจากเรี่ยไร” หากมูลนิธิฯ ทำ ไม่ต้องยื่นขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกฯ

“วิษณุ” แจงปมราชภักดิ์ “รับบริจาคต่างจากเรี่ยไร” หากมูลนิธิฯ ทำ ไม่ต้องยื่นขออนุมัติตามระเบียบสำนักนายกฯ

ไม่พบ ทบ. ขออนุมัติ “เรี่ยไรเงิน” สร้างอุทยานราชภักดิ์ – ระเบียบสำนักนายกฯ กำหนดโทษผิดทั้ง “วินัย-อาญา” และแช่แข็งเงิน

ไม่พบ ทบ. ขออนุมัติรับบริจาคสร้าง “อุทยานราชภักดิ์” – ระเบียบสำนักนายกฯ กำหนดโทษทั้งฟันผิด “วินัย-อาญา” และแช่แข็งเงิน

เปิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินเรี่ยไร “กองทุนสวัสดิการกองทัพบก” ต้องกางบัญชีภายใน 90 วันหลังเรี่ยไรจบ

เปิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 …เงินเรี่ยไร”กองทุนสวัสดิการกองทัพบก”ก็ถูกตรวจสอบได้