นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม

นักการเมือง อดีต ส.ส.พิษณโลก

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เปิดโปงโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักณ์

ประวัติ

นายแพทย์ วรงค์ เดชกิจวิกรม เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ชื่อเล่น โก๋

 

ด้านชีวิตครอบครัว นายแพทย์วรงค์ สมรสกับแพทย์หญิงสุวรี เดชกิจวิกรม (ชื่อเล่น: น้อง) โดยทั้งคู่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนระดับชั้นอุดมศึกษา มีบุตร-ธิดา 2 คน

 

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
  • ระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • และวุฒิบัตรแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในขณะศึกษานั้น ได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช.) อีกด้วย

 

การทำงาน: ข้าราชการ

นายแพทย์วรงค์ เคยรับราชการเป็นนายแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย จ.หนองคาย เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ต่อมาจึงได้ลาออกจากราชการเพื่อเข้าสู่งานการเมือง

 

การทำงาน: การเมือง

 

น.พ.วรงค์ เริ่มต้นงานการเมืองภายหลังลาออกจากราชการ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548, 2550 และ พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

 

น.พ.วรงค์ มีบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเรื่องนโยบายจำนำข้าว และเป็นที่ยอมรับของฝ่ายค้านด้วยกัน

 

ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/

ภาพจาก https://www.facebook.com/pages/Warong-Dechgitvigrom/238170232885830

Homepage:

https://www.facebook.com/pages/Warong-Dechgitvigrom/238170232885830