พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 หลังการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ ได้มีมติเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ที่ประชุมได้มีมติเลือก พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่10 ของไทย

ประวัติ

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ชื่อเล่นชื่อ อ๊อด สื่อมวลชนมักเรียกท่านว่า บิ๊กอ๊อด เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ชีวิตครอบครัว สมรสกับพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง มีบุตรด้วยกัน 2 คน ได้แก่ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ ร้อยตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง

 

การศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เข้าศึกษาต่อใน รุ่น 15 (ตท.15)
 • ศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 31 (นรต.31)
 • จบปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • จบปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยปูนา จากอินเดีย
 • จบปริญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

การทำงาน: ราชการ

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รับราชการตำรวจครั้งแรกในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง และได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในกรมตำรวจดังต่อไปนี้

 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2532 รองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่นายตำรวจปฏิบัติราชการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) สำนักงานกำลังพล
 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 – ผู้กำกับการกองวิชาการ
 • 25 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – รองผู้บังคับการชุดตรวจงานอำนวยการ ส่วนตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2540 – รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 – รองผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง 1
 • 14 ตุลาคม พ.ศ. 2542 – ผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – ผู้บังคับการ กองแผนงาน 2
 • 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – รองจเรตำรวจแห่งชาติ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)
 • 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 – ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน)
 • 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – จเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 8)
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 – ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ในส่วนของภาคสังคม เป็นอดีตกรรมการองค์กรสวนสัตว์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล

 

ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่กองบัญชาการกองทัพบก คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ได้ประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่ง พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เสนอชื่อ พล.ต.อ.สมยศ เพียงคนเดียวซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ช. ก็ลงมติเลือก พล.ต.อ.สมยศ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 10 ของประเทศไทย

 

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลตำรวจเอกสมยศเป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนใหม่ โดยให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลจาก http://th.wikipedia.org/

ภาพจาก สำนักข่าวไทย

Homepage: