สมหมาย ภาษี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง

ประวัติ

สมหมาย ภาษี เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2487 

 

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) ในปี พ.ศ. 2510 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • และปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2513 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เข้าศึกษาปริญญาโทด้านการวางแผนและพัฒนา ที่มหาวิทยาลัยวานเดอร์บิวล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

การทำงาน

 • เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสมหมาย ฮุนตระกูล) เมื่อปี พ.ศ. 2524
 • รับตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528
 • เข้ารับราชการในกระทรวงการคลัง ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเงินกู้ ในปี พ.ศ. 2533 เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในปี พ.ศ. 2537
 • เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2541 จนเกษียณอายุราชการ
 • เคยเป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารทหารไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2549
 • เข้ามารับตำแหน่งสำคัญในด้านการเงินการคลังอีกครั้ง เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 

แต่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 182 เนื่องจากศาลอาญา พิพากษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตัดสินจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา จากกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการสั่งพักงาน นายทัศพงษ์ วิชชุประภา ผู้บริหารบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2547

 • ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/

Homepage: