พลตำรวจตรีปิยะ อุทาโย

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษกให้กับศูนย์อำนวยการรักษาความสงบแห่งชาติ พล.ต.ต.ดร.ปิยะ อุทาโย ตำรงตำแหน่งผู้กำกับการกองสารนิเทศ (สท.) และ โฆษกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการแต่งตั้งจาก พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น

ปัจจุบันยงคงปัจจุบันดำรงตำแห่งโฆษกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ได้ย้ายจากตำแหน่ง ผกก.สท. มาดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (สกพ.)

ประวัติ

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2505 เป็นชาวเชียงใหม่ บิดา พ.ต.ท.สมชาย อุทาโย มารดา นางดวงจันทร์ อุทาโย ภรรยาชื่อนางราชิรัช อุทาโย มีบุตร-ธิดา 2 คน

 

การศึกษา

 • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • จากนั้นเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. รุ่นที่ 22)
 • ต่อโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต. รุ่นที่ 38) เพื่อนร่วมรุ่น นรต. รุ่นที่ 38 อาทิ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ จันทวลักษณ์ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย เป็นต้น
 • จบปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์  นิด้า
 • จบปริญญาโทรัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จบปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา นิด้า

 

การทำงาน

 • 1 พฤษภาคม 2537 สารวัตรแผนกทะเบียน กองกำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
 • 31 พฤษภาคม 2540 รองผู้กำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • 25 มิถุนายน 2544 ผู้กำกับการกองวิจัยและพัฒนา
 • 16 พฤศจิกายน 2544 ผู้กำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 2548 รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • 7 กันยายน 2552 รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • 6 ตุลาคม 2552 รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน 2552 ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • ปัจจุบันดำรงตำแห่ง รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล และโฆษกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    

 

ข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/Mwebboard/listComment.aspx?Mbrowse=16&QNumber=359372 และ http://www.dailynews.co.th/Content/Article/73108/ดาวประดับฟ้า+วันที่+31+ธันวาคม+2554

ภาพจาก http://www.manager.co.th

Homepage: