พันเอกณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ

ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ปฏิบัติหน้าที่ในทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะรองโฆษก

การศึกษา

จบโรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 44 ปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่

  • ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกรมกิจการพลเรือนทหารบก
  • รองโฆษกกองทัพบก และรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำหน้าที่ร่วมชี้แจงเรื่องงานแถลงการณ์ และประกาศต่างๆจากทางคสช. เรื่องสถานการณ์บ้านเมือง รวมถึงประเด็นเร่งด่วนอื่นๆที่ต้องทำความเข้าใจแก่ประชาชน

ข้อมูลจาก http://www.posttoday.com/

 

Homepage: