ณรงค์ชัย อัครเศรณี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา และยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย

ประวัติ

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี เกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ปี 2488 

สมรสกับนางอ้อพร อัครเศรณี (สกุลเดิม บุนนาค) บุตรีของพันตำรวจเอกตรึก บุนนาค และศาสตราจารย์ (พิเศษ) ฉวี บุนนาค

 

การศึกษา

  •  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออสเตรเลีย
  • ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์

 

การทำงาน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจด้านการเงิน ในทางการเมืองเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นครั้งที่สอง

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

ข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/

ภาพจาก: http://www.prachachat.net/

Homepage:

https://www.facebook.com/NarongchaiAkrasanee