พลังข้อมูลข่าวสาร – พลังการเปลี่ยนแปลง

พลังข้อมูลข่าวสาร – พลังการเปลี่ยนแปลง

รัฐต้อง “เปิด” ให้ข้อมูลของรัฐเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” เพราะการให้ข้อมูลเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “ภาระ” และ “ข้อมูล” เป็นหัวใจสำคัญของความโปร่งใสนั้นรัฐต้องมีการเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด เพราะข้อมูลคือเครื่องมือในการเข้าถึง”โอกาส”และการตรวจสอบที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ซีรี่ย์นี้จะรวบรวม สำรวจลักษณะการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐของไทยทั้งตัวอย่างที่ดีและที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งตัวอย่างของต่างประเทศ และผลักดันให้เห็นว่าข้อมูลนั้น”สำคัญ” ต้องให้ประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

22 ข่าวในประเด็นนี้

รองปลัด สปน. แจงขั้นตอนทำงาน “ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 1111” ยันไม่ใช่แค่นายไปรษณีย์ – บางเรื่องช่วยแก้ได้เลย

รองปลัด สปน. แจงขั้นตอนทำงาน “ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 1111” ยันไม่ใช่แค่นายไปรษณีย์ – บางเรื่องช่วยแก้ได้เลย

10 อันดับเรื่องร้องทุกข์ให้ “รัฐบาลประยุทธ์” ช่วยแก้มากสุด “หนี้-บ่อน-หวย” มาครบ – เผย 1 ปี ร้องทุกข์ 1.45 แสนเรื่อง

10 อันดับเรื่องร้องทุกข์ให้ “รัฐบาลประยุทธ์” ช่วยแก้มากสุด “หนี้-บ่อน-หวย” มาครบ – เผย 1 ปี ร้องทุกข์ 1.45 แสนเรื่อง

“ประยุทธ์” สั่ง สรอ. กำหนดชุดข้อมูลที่ทุกหน่วยงานรัฐต้องเปิด เสริมมาตรการปราบโกง เบื้องต้นมี “จัดซื้อจัดจ้าง-ใช้งบประมาณ”

“ประยุทธ์” สั่ง สรอ. กำหนดชุดข้อมูลที่ทุกหน่วยงานรัฐต้องเปิด เพื่อเสริมมาตรการปราบโกง ภายใน ก.ย. นี้ เบื้องต้นมีชุดข้อมูลเรื่อง “จัดซื้อจัดจ้าง-ใช้งบประมาณ”

“ประยุทธ์” คิกออฟ ใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ทุกหน่วยงานรัฐต้องทำคู่มือแจงขั้นตอนออกใบอนุญาต – ก.พ.ร. เปิดเว็บรวมข้อมูลติดต่อราชการ

“ประยุทธ์” คิกออฟ ใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ทุกหน่วยงานรัฐต้องทำคู่มือแจงขั้นตอนออกใบอนุญาต – ก.พ.ร. เปิดเว็บรวมข้อมูลติดต่อราชการ

ชง สปช. พิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปปราบโกง 3 ฉบับรวด 20 ก.ค.นี้ “ประมนต์” เผย “วิษณุ” รับปากช่วยดูร่าง กม.คุมงบซื้อสื่อ-ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่

กมธ.ปฏิรูปปราบคอร์รัปชั่น เตรียมเสนอให้ สปช. พิจารณาร่างกฎหมาย 3 ฉบับรวด 20 ก.ค.นี้ ด้าน “ประมนต์” เผย “วิษณุ” รับปากจะช่วยดูร่าง พ.ร.บ.คุมงบซื้อสื่อ และร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่

“ประมนต์” เผยเตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.คุมงบซื้อสื่อ-ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่ ให้ ครม. พิจารณาโดยตรง – ไม่รอ สปช.

“ประมนต์” เผยเตรียมส่งร่าง พ.ร.บ.คุมงบซื้อสื่อ-ข้อมูลข่าวสารฉบับใหม่ ให้ ครม.พิจารณาโดยตรง – ไม่รอ สปช.

“เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์” ผู้อำนวยการ สขร. เปิดจุดอ่อน กม.ข้อมูลข่าวสาร ใช้ 18 ปีไม่เคยแก้ – วัฒนธรรมข้าราชการไทย “อำนาจตามอำเภอใจ” อุปสรรคสำคัญ

ในยุคที่กระแสโลกเรียกร้องความโปร่งใสจากภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างธรรมภิบาล แต่บางมุมในสังคมไทยก็ยังมี “แดนสนธยา” ที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ณ จุดนั้นได้ระหว่างที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กำลังหาวิธีปฏิรูป “กฎหมายข้อมูลข่าวสาร” เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น ลองมาฟังเสียงจากผู้ปฏิบัติงานตัวจริง ว่าปัญหาที่ผ่านมาคืออะไร? และควรจะแก้ไขอย่างไร?

5 สถาบันจับมือทำฐานข้อมูลแรงงาน นำระบบ”LEED-X” มาใช้ใหม่ – ชี้ปัญหาใหญ่ต่างคนต่างทำ จัดเก็บคนละรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุม “ระบบ LEED-X สู่ยุค Digital” ณ ห้องการ์เดนท์ 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ถึงแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล LEED-X หรือ ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ในด้านข้อมูลกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ถึงแนวทางการร่วมมือ การพัฒนาและปัญหาที่เกิดขึ้น

สถิติการใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 10 ปี ขอข้อมูล 4,000 ครั้ง อุทธรณ์ต่อครึ่ง ท้องถิ่น – หน่วยงานอิสระ – ก.ศึกษาถูกร้องมากสุด

จากการสำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ – ฐานข้อมูลยังห่างไกลความโปร่งใส เน้นข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในตอนที่แล้ว พบว่าการเปิดเผยข้อมูลยังเป็นเรื่อง “ไม่ทั่วไป” ข้อมูลภายในยังเป็นความลับ ข้อมูลสำคัญยังค้นยากและไม่มีอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเท่าที่ควร ทั้งยังพบว่า หน่วยงานที่มีความพร้อมด้านข้อมูลบนเว็บไซต์หรือแทบไม่มีเลย คือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งการไม่มีระบบการให้ข้อมูลต่อประชาชนนับเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความโปร่งใสของประเทศอย่างยิ่ง

สำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ – ฐานข้อมูลยังห่างไกลความโปร่งใส เน้นข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ความโปร่งใสกับข้อมูลสาธารณะ: รัฐต้อง “เปิด” ให้ข้อมูลของรัฐเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” เพราะการให้ข้อมูลเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “ภาระ” การต่อต้านการทุจริตที่ได้ผลต้องมาจากการกดดันของคนในประเทศเอง ทว่า “ข้อมูล” ที่เป็นหัวใจสำคัญของความโปร่งใสนั้นรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนช่วยตรวจสอบความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด

1 2 3