The China Wave : คลื่นจีนบุกไทย

The China Wave : คลื่นจีนบุกไทย

วินาทีนี้…ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ นักท่องเที่ยวจีนก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติ ทะลุเพดานไปถึงเกือบ 8 ล้านคนทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไทยไปเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา การมาถึงของจีน ไม่เฉพาะการท่องเที่ยวยังรวมถึงการเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ปรากฎการณ์คลื่นจีนบุกไทย กำลังแทรกซึม และยึดหัวหาด จากธุรกิจท่องเที่ยวถึงธุรกิจการเกษตรและอื่นๆ จากการรุกหัวเมืองใหญ่ถึงพื้นที่ชายขอบ ทำความเข้าใจปรากฎการณ์จีนบุกไทย เพื่อมองหาโอกาสและสร้างยุทธศาสตร์และตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลง

7 ข่าวในประเด็นนี้


การจัดอันดับ Top 100 City Destinations Ranking กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพัทยา ติด 20 เมืองยอดนิยมของโลก

รายงานของ Euromonitor แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการที่เมืองปลายทางต่างๆ ในเอเชียจะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวในเรื่องการท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน ในปีที่ผ่านๆ มา ฮ่องกงเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลกเพราะตั้งอยู่ติดกับจีน และคนจีนมีรายได้เหลือใช้เพิ่มมากขึ้น ส่วนไทยกับญี่ปุ่นเป็น 2 ประเทศที่ได้ประโยชน์จากการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไปฮ่องกงและมาเก๊า

TMB Analytics จับเทรนด์นักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ “ใช้โซเชี่ยลมีเดีย 75% – อาหารอร่อย” คาดยังแรงไปอีกสิบปี

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจฯ คาดว่าใน 10 ปีข้างหน้าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นกว่า 25 ล้านคน จากปัจจุบัน 8 ล้านคน เนื่องจากไทยเป็นที่รู้จักของชาวจีนมากขึ้นและการเดินทางไม่ไกลนัก จากแนวโน้มนี้อาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่จะมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านปริมาณและกำลังซื้อที่สูงขึ้น

The China Wave คลื่นจีนบุกไทย (2) : สำรวจการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีน “วัดพระแก้ว” ถึง “ห้างดัง”

The China Wave คลื่นจีนบุกไทย (2) : สำรวจการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีน “วัดพระแก้ว” ถึง “ห้างดัง” ชอบสัปปะรด-ทุเรียน

The China Wave คลื่นจีนบุกไทย (1) : เกือบ 8 ล้านคน/ปี – 5 แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่…ความจริงวันนี้คือนักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุด ทะลุเพดานไปถึงเกือบ 8 ล้านคน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ไปเมื่อปีที่ผ่านมา