วิกฤตอุตสาหกรรมการบิน

วิกฤตอุตสาหกรรมการบิน

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาไทยประสบต้องเผชิญกับ “วิกฤตอุตสาหกรรมการบิน” เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศ อย่างกรมการบินพลเรือน (บพ.) สอบไม่ผ่านในข้อสำคัญ (Significant Safety Concerns : SSC) ของกรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization :ICAO) ถูกปักธงแดงเมื่อ 18 มิถุนายน 2558 ดังนั้นไทยพับลิก้าจึงเกาะติดเรื่องนี้เพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวการแก้วิกฤติอุตสาหกรรมการบินของไทย

28 ข่าวในประเด็นนี้

บพ.รอFAA ตรวจ”สอบซ่อม”รอบสอง – ไม่กังวล EASA ตรวจการบินไทย ตั้งศูนย์แก้ปัญหาการบิน ใช้ ม.44 สางปม ICAO

บพ. พร้อมรับการตรวจจาก FAA – อาคมเชื่อมาตรฐาน ไม่กังวล EASA ตรวจการบินไทย ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการบิน ใช้ ม.44 หวังเร่งแก้ปม ICAO ขีดเส้นสายการบินสิ้น ต.ค. 2558 ไม่ยื่นทำ AOC ใหม่ ตัดสิทธิ์การบิน

นับถอยหลัง 60 วัน เร่งปลดล็อก FAA สหรัฐ เสี่ยงปรับตกชั้นเป็น Category 2 ปมผู้ตรวจนักบินมีคุณสมบัติไม่ครบตามแบบเครื่องบิน ระบุปัญหาเดิม “เงินไม่พอ – คนไม่มี”

นับถอยหลัง 60 วัน ปลดล็อกข้อบกพร่อง FAA ปมผู้ตรวจนักบินที่ FAA ตรวจพบนั้นเป็นข้อบกพร่องเพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก ICAO โดยเจ้าหน้าตรวจสอบที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตนักบินพาณิชย์มีคุณสมบัติไม่ครบตามแบบเครื่องบิน ระบุปัญหาเดิม “เงินไม่พอ-คนไม่มี” โดยทาง FAA ให้เวลาไทยปรับปรุงแก้ไข 65 วันนับจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ข้อบกพร่องสำคัญนี้ที่อาจทำให้ไทยถูกลดอันดับจาก Category 1 เป็น Category 2

บทเรียน ICAO สู่ร่าง พ.ร.บ. “ขนส่งสินค้าอันตราย” – พบทุกภาคขนส่งไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล หวั่นสอบตกซ้ำ

ประเด็นการขนส่งสินค้าอันตราย (Dangerous Goods) ทางอากาศ ที่เป็นหนึ่งในข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญ (Significant Safety Concerns : SSC) ที่ทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมินจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization :ICAO) แต่การขนส่งสินค้าอันตรายไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะด้านอากาศที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักของสากล แต่การขนส่งสินค้าอันตรายในทุกภาคการขนส่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างรัดกุม มีระบบตรวจสอบ ควบคุมที่ถูกต้องได้มาตรฐาน เพราะการดำเนินการต่างๆ ล้วนเดิมพันด้วยความ “ปลอดภัย”

ปม ICAO ให้ไทยสอบตกกรณีขนส่งสินค้าอันตราย ช่องโหว่หน่วยตรวจสอบ ไม่มีคู่มือปฏิบัติ – กฎระเบียบที่สอดคล้องกับสากล

หนึ่งในข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญ (SSC) คือเรื่องของ “การขนส่งสินค้าอันตราย” (Dangerous Goods) โดย ICAO ตรวจพบว่า บพ.อนุญาตให้สายการบินทำการขนส่งสินค้าอันตรายโดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ให้อนุญาตโดยไม่รู้ว่าตรวจอะไรบ้าง เนื่องจากข้อกำหนดของ ICAO มีการปรับทุกๆ 2 ปี แต่ไทยก็ไม่ได้ปรับตาม โดยกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับการตีความ หากบอกว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศในการบิน ก็ตีความได้ว่า “ต้องทำ”

คมนาคมแจง ICAO ปัก “ธงแดง” ไทย เตรียมเชิญสายการบินหลักทดสอบมาตรฐาน ลอตแรก 9 ก.ย.นี้ “จรัมพร”ชี้ไม่กระทบแต่ถูกตรวจเพิ่มหลายเท่าตัว

คมนาคมแจง ICAOปัก“ธงแดง”ไทย เตรียมเชิญสายการบินหลักทดสอบมาตรฐาน ลอตแรก 9 ก.ย.นี้ “จรัมพร”ชี้ไม่กระทบการบินไทย

ICAO ต่อเวลาถึงพ.ย.’58 “สหรัฐอเมริกา – อียู” จ่อคิวตรวจสอบมาตรฐานการบินไทยกลางปีนี้

ไทยเดินหน้าเจรจา ICAO ประสบผล ต่อลมหายใจให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 ‘ประจิน’ เล็งรวมคณะกรรมการแก้ปม ICAO เป็นคณะกรรมการบูรณาการ ด้านสายการบินเตรียมรับมือต่างชาติออกมาตรการคุมเข้ม อเมริกา อียู จอคิวเช็คมาตรฐานการบินไทย ผลการตรวจจะออกมาหัวหรือก้อยนั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินงานหลังจากนี้ว่าไทยมีความกระตือรือร้น และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมากเท่าใด

18 มิ.ย. เส้นตาย ICAO กับทางลัดแก้ปัญหามาตรฐานการบิน – ทำคู่มือฉบับแปล คาดอย่างเร็ว 8 เดือน ตรวจสอบครบทุกสายการบิน

ใกล้เข้ามาแล้วกับกำหนดเส้นตายที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ZInternational Civil Aviation Organization :ICAO) ขีดไว้ว่าหากไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันในกรอบระยะเวลาที่กำหนดจะประกาศลดมาตรฐานการบินของไทยจากประเภทที่ 1 มาอยู่ในประเภทที่ 2 โดยวันที่ 18 มิถุนายน 2558 คือในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ โดยทำการประกาศลงในเว็บไซต์ ของ ICAO ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวงการธุรกิจการบินของไทยอย่างมาก

EIC วิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินไทย หลัง ICAO เตือน จับตา US FAA และ EASA ตรวจสอบเพิ่ม ดูบทเรียนฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย

EIC วิเคราะห์ทิศทางอุตสาหกรรมการบินของไทยหลังการแจ้งเตือนของ ICAO จับตา US FAA ของสหรัฐฯ และ EASA ของสหภาพยุโรปเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม ดูบทเรียนฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย

1 2 3