ระบบ”ทางคู่” ข้อเท็จจริงรถไฟไทย

20 ข่าวในประเด็นนี้

คมนาคมเสนอตั้ง “กรมราง” รับภาระแทน รฟท. “ออมสิน” กังขาย้าย พนง.โยกสินทรัพย์ยังไม่ชัด เคลียร์ “ปัญหาขาดทุน-หนี้แค่แสนล้าน” ไม่น่าห่วง ฝันอีก 3 ปีมีกำไร

คมนาคมเสนอตั้ง “กรมราง” รับภาระแทน รฟท. “ออมสิน” กังขาย้าย พนง.โยกสินทรัพย์ยังไม่ชัด เคลียร์ “ปัญหาขาดทุน-หนี้แค่แสนล้าน” ไม่น่าห่วง ฝันอีก 3 ปีมีกำไร

ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่ 9): 11 รัฐบาลกับนโยบายรถไฟ “ทางคู่” วางแผน 3,000 กม. สร้างจริง 300 กม.

ที่ผ่านมารัฐบาลต่างๆ ได้มีความพยายามผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องในเชิงนโยบายตลอดเวลา 20 ปี แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่สามารถสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ …11 รัฐบาลไทย กับนโยบายรถไฟทางคู่ 22 ปี วางแผนสร้าง 3,000 กิโลเมตร แต่สร้างจริงเพียง 300 กิโลเมตร

ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่ 8):แนวทางการปฏิรูประบบรถไฟของไทย 5 ประเด็นปัญหาที่ต้องทำ

รายงานแนวทางการปฏิรูประบบรถไฟของไทย จัดทำขึ้นโดยชมรมวิศวะจุฬาฯร่วมปฏิรูปประเทศไทย(วศ.รปปท.) ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ชีวิตอยู่ในวงการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และมีความกังวลถึงความไม่เหมาะสมหลายจุดของโครงการก่อสร้างทางรถไฟในรัฐบาลที่ผ่านมา และเพื่อให้รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ตัดสินใจอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟสายต่างๆในประเทศ ที่มาจากพื้นฐานข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียอย่างละเอียด รอบด้านและรอบคอบ เพื่อให้การลงทุนพัฒนาระบบรถไฟของประเทศเป็นไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อตอบสนองระบบโลจิสติกส์ ลดต้นทุนการขนส่ง ทำให้การส่งออกของประเทศมีต้นทุนต่ำลง และสามารถแก้วิกฤติพลังงาน รวมทั้งเป้าหมายที่จะให้สัดส่วนการขนส่งสินค้าในระบบราง

ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่ 7): ขาดทุนสะสม 8 หมื่นล้าน รายได้ปีละ 8,000 ล้าน แต่แบกภาระตรึม

งบการเงินล่าสุดปี 2556 ขาดทุนสุทธิ 1.2 หมื่นล้าน รวมขาดทุนสะสม 8 หมื่นล้าน มีรายได้จากการดำเนินงาน 8,314 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 15,021 ล้านบาท และขาดทุนจากการดำเนินงาน 6,707 ล้านบาท โดยงบรายจ่ายย้อนหลัง 9 ปี กว่าครึ่งสำหรับใช้หนี้ ขณะที่การเบิกจ่ายลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ที่ตั้งงบลงทุนไว้กว่า 100,000 ล้านบาท ทำได้ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่6) : สภาพที่แท้จริง “ราง – รถ – อาณัติสัญญาณ “

กว่า 100 ปี ของรถไฟไทย ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 แต่รถไฟไทยมีการพัฒนาน้อยมาก จึงมีคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถไฟไทย

ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย(ตอนที่ 5) : 2 เดือนความคืบหน้าเมกะโปรเจกต์รถไฟทางคู่ – รถไฟฟ้า

ผ่านมา 2 เดือน หลังจากกระทรวงคมนาคมแถลงแผน 8 ปี โครงข่ายคมนาคมขนส่งไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1) โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเดิม หรือรถไฟทางคู่เดิม ขนาดราง 1 เมตร ทั้งหมด 7 เส้นทาง และ 2) โครงการวางมาตรฐานใหม่สำหรับอนาคต หรือรถไฟทางคู่เส้นใหม่ รางขนาดมาตรฐาน 2 เส้นทาง รวม 9 เส้นทาง วันนี้คืบหน้าไปถึงไหน

ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่ 4): รถไฟธรรมดา VS ความเร็วสูง ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

เน็ตเวิร์กเรล (Network Rail) เจ้าของและผู้ให้บริการรถไฟรายใหญ่ในประเทศอังกฤษ เผยรถไฟความเร็วสูงปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถไฟธรรมดา ชี้ต้องมีคนใช้มากกว่ารถไฟธรรมดา 4% จึง “เริ่ม” ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า

ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอน 3) : 125 ปีสร้างรางได้ 4,430 กม. – ปี 2554 มีถนน 463,795 กม. มากกว่าทางรถไฟเกิน 100 เท่า

125 ปีรถไฟไทยมีสร้างรางแค่ 4,430 กม. และณ ปี 2554 มีการสร้างถนนไปแล้ว 463,795 กม. มากกว่าทางรถไฟเกิน 100 เท่า ขณะที่ประชากรโตมากกว่า 3 เท่า เศรษฐกิจโต 18 เท่า

ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่1): ความเข้าใจผิดและความจริงเกี่ยวกับระบบ “ราง” ของไทยและอาเซียน

ความเข้าใจผิดและความจริงเกี่ยวกับระบบ “ราง” ของไทยและอาเซียน และปัญหาการปฏิรูประบบรถไฟของไทย “โครงการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า-ไม่สมเหตุผล”

1 2