สำรวจขนาด-บทบาทรัฐวิสาหกิจไทย

สำรวจขนาด-บทบาทรัฐวิสาหกิจไทย

นับวันขนาดของรัฐวิสาหกิจไทยดูจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งรัฐวิสาหกิจทั่วไปและสถาบันการเงินของรัฐ ต่างมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี รวมทั้งการใช้สถาบันการเงินภาครัฐเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายนอกงบประมาณในด้านต่างๆ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจึงขอนำเสนอซีรี่ส์รัฐวิสาหกิจของไทยทั้งในแง่ภาพรวมและเจาะลึกในแต่ละราย

42 ข่าวในประเด็นนี้

สำรวจผลประกอบการบริษัทลูก 56 รัฐวิสาหกิจ มีแค่ 12 แห่งพร้อมโชว์ความโปร่งใส

สำรวจ “ผลประกอบการ” บริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ “รายบริษัท” เบื้องต้นมีรัฐวิสาหกิจเปิดเผยข้อมูลแค่ 12 แห่ง จาก 56 แห่ง แม้มาตรการซูเปอร์บอร์ดจี้ให้ทุกรัฐวิสาหกิจเร่งเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อความโปร่งใส ระบุปตท.มีบริษัทลูกเยอะสุด 43 บริษัท

สหภาพฯทีโอที ฟ้องศาลปกครอง ชี้ขาดสิทธิใช้คลื่น 900 – อ้าง กสทช. นำมาประมูล 4G ทำเสียหาย 3.8 หมื่นล้าน

สหภาพฯ TOT ฟ้องศาลปกครอง ชี้ขาดสิทธิใช้คลื่น 900 – อ้าง กสทช. นำมาประมูล 4G ทำเสียหาย 3.8 หมื่นล้าน

วิกฤติทีโอที (1) : ยื้อคลื่น 900 MHz ขุมทรัพย์หมื่นล้าน เพื่อความอยู่รอด

วิกฤติทีโอที (1) : ยื้อคลื่น 900 MHz ขุมทรัพย์หมื่นล้าน เพื่อความอยู่รอด ชี้ผลประกอบการย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2557 จะพบว่าทีโอทีพึ่งพารายได้จากสัมปทานประมาณ 30% ของรายได้รวม หรือคิดเป็นรายได้จากสัมปทานรวม 6 ปี 125,997 ล้านบาท เฉลี่ยตกปีละประมาณ 20,000 ล้านบาท จากรายได้รวม 6 ปี 451,453 ล้านบาท เฉลี่ยตกปีละ 75,000 ล้านบาท แต่ถ้าหากตัดรายได้จากสัมปทานส่วนนี้ไป พบว่าผลประกอบการในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาขาดทุนทุกปี เฉลี่ยปีละ 14,000 ล้านบาท รวม 6 ปีขาดทุนสะสมกว่า 85,000 ล้านบาท

กางบริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ 120 แห่ง “ปตท. เยอะสุด 37 บริษัท” – ดีเดย์ 17 ตค.รายงานผลบริษัทไหนอยู่หรือยุบ

หลังจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือ “ซูเปอร์บอร์ด” ขีดเส้นตายในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยสั่งให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง ทบทวนสถานภาพของบริษัทลูกในเครือที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้ว โดยให้รายงานผ่านกระทรวงเจ้าสังกัดและนำเสนอ คนร. ทราบภายใน 3 เดือน ทั้งนี้หากมีผลการดำเนินงานขาดทุนแต่จำเป็นต้องคงอยู่ต่อไป จะต้องเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 17 ตุลาคมนี้

แผนฟื้นฟูการรถไฟจากขนคนขนสินค้ามาเป็นนักพัฒนา เปิดกรุที่ดิน 36,302 ไร่ ราคาประเมินเกือบ 4 แสนล้าน พร้อมพัฒนาไม่ถึง 10% – รายได้ 2,000 ล้านบาทต่อปี

ที่ผ่านมารายได้หลักของรถไฟคือการขนคนขนสินค้า แต่ยิ่งทำก็ยิ่งขาดทุน ขณะที่รายได้รองมาจากทรัพย์สินอื่นๆโดยเฉพาะที่ดิน ซึ่งเมื่อก่อนยังไม่มีนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน แต่ปัจจุบันหลายพื้นที่อยู่ใจกลางแหล่งธุรกิจ ดังนั้นในอนาคตจากรายได้รองก็อาจจะเป็นรายได้หลักที่จะมาหล่อเลี้ยงองค์กร

ซูเปอร์บอร์ดตั้ง “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ศึกษารูปแบบ “ซูเปอร์โฮลดิ้ง” – ล้างหนี้ รฟท. 61,846 ล้านบาท แลกเช่าที่มักกะสัน 99 ปี 497 ไร่ เฉลี่ยค่าเช่า 624 ล้านต่อปี

ซูเปอร์บอร์ดตั้ง “ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ศึกษารูปแบบ “ซูเปอร์โฮลดิ้ง” – ล้างหนี้ รฟท. 61,846 ล้านบาท แลกที่มักกะสัน 99 ปี เฉลี่ยค่าเช่า 624 ล้านต่อปี

“ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูปประเทศไทย” (3): องค์กรใหม่ไม่ใช่เทพที่จะป้องกันและแก้ได้ทุกเรื่อง คนเป็นเทพจริงๆ คือประชาชนที่ต้องช่วยกันตรวจสอบ

“ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูปประเทศไทย” (3): องค์กรใหม่ไม่ใช่เทพที่จะป้องกันและแก้ได้ทุกเรื่อง คนเป็นเทพจริงๆ คือประชาชนที่ต้องช่วยกันตรวจสอบ

“ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูปประเทศไทย” (2): โครงสร้างใหม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฏหมายเทียบเท่าบจ. เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้

“ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูปประเทศไทย” (2): โครงสร้างใหม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฏหมายเทียบเท่าบจ. เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ ทำตามนโยบายรัฐบาลได้แต่ต้องตั้งงบประมาณชดเชย ส่วนกรรมการแต่ละเซคเตอร์ต้องมีskill matrix

1 2 3 4 5