ระบบภาษีของไทยเครื่องมือแก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา

ระบบภาษีของไทยเครื่องมือแก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา

“ภาษี”เป็นมาตรการทางการคลังในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ ที่ผ่านมาโครงสร้างระบบภาษีของไทยไม่ได้ตอบโจทย์ข้างต้นนัก ด้วยเหตุนี้จึงถึงเวลาที่ต้องมีการปรับโครงสร้างดังกล่าว ส่วนจะปรับแค่ไหน อย่างไร และจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา หรือจะสร้างปัญหาอย่างไร ติดตามได้ในซีรีส์นี้

55 ข่าวในประเด็นนี้


โครงสร้างภาษีเงินได้นิติบุคคล (2) : ธนาคารโลกแนะปรับบทบาท BOI เน้นบริการมากกว่าไล่แจกบัตรยกเว้นภาษี

โครงสร้างภาษีเงินได้นิติบุคคล (2): ธนาคารโลกแนะปรับบทบาท BOI เน้นอำนวยความสะดวกมากกว่าไล่แจกบัตรยกเว้นภาษี

“สาธิต รังคสิริ” เสนอ 4 แพคเก็จ รื้อภาษีสรรพากรทั้งระบบ

“สาธิต รังคสิริ” พร้อมปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคธรรมดา-ขยายฐานภาษี-ทบทวนสิทธิประโยชน์ในตลาดทุน-ทบทวนภาษีระหว่างประเทศ ระบุเป็นนโยบายเร่งด่วน เสนอรัฐมนตรีคลังพิจารณา ชี้ความท้าทายและโอกาสในปี 2555

1 3 4 5