สื่อกับความรับผิดชอบต่อสังคม

สื่อกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ทุกคนต่างทราบดีว่า”สื่อ”ไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบใด มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างยิ่ง และบ่อยครั้งที่”สื่อ”ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้เป้าหมายบรรลุผลทั้งด้านบวกและลบ เมื่อ”สื่อ”มีอิทธิพล แล้วจะสื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร ติดตามซีรีส์”สื่อกับความรับผิดชอบต่อสังคม”

5 ข่าวในประเด็นนี้


1984 อิทธิพลสื่อสะท้อนสังคม

เนื้อเรื่องของ 1984 จะบอกเล่าถึงประเทศที่รัฐบาลประสบความสำเร็จในการปกครองเป็นอย่างดีในแง่ที่สามารถครองใจประชาชน และสามารถจัดระเบียบประเทศได้ ในโลกที่ถูกจัดระเบียบผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย ผู้คนมีชุดความคิดเหมือนๆ กัน แต่ท้ายสุดความคิดที่แตกต่างย่อมเกิดขึ้น โดยสะท้อนผ่านตัวเอกทั้งสอง คือ วินสตัน และจูเลีย และจบโดยที่ทำให้เห็นว่าในโลกที่ถูกตีกรอบเหมือนกันยังคงมีความแตกต่าง และยังมีคนคอยตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็น

“โลกที่ดี” ในมุมมองของคุณคืออะไร

ย้อนกลับไปเปิดอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องเก่าๆ ทำให้เห็นรูปแบบของสื่อที่ตั้งคำถามกับความดีงามของสังคม และชวนนึกไปถึงภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่มีชุดความคิดใกล้เคียงกัน ในที่นี้ขอยกตัวอย่างภาพยนตร์ 4 เรื่อง 3 ใน 4 ดัดแปลงมาจากงานเขียน ทั้ง 4 เรื่องมาจากต่างวาระ แต่มีมุมมองที่สอดคล้องกันในเรื่องของการตั้งคำถามถึง “สังคมอุดมคติ” (Utopia) ถึงสิ่งที่ถูกกำหนดว่าดี ด้วยการผูกเรื่องที่สร้างความขัดแย้งของประเด็นทางศีลธรรมในใจเรา

การ์ตูนญี่ปุ่น การ์ตูน ECO

สำหรับ “การ์ตูน” หากดูดีๆ แล้ว นอกจากจะเป็นแหล่งแหล่งบันเทิง ช่วยสร้างเสริมจินตนาการ ยังช่วยปลูกฝังค่านิยมดีๆ บางประการให้กับผู้อ่าน ผู้รับชมไปโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม

อุตสาหกรรมผลิตภาพยนต์กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คำถามที่เกิดขึ้นคือ โลกกำลังขาดคนเขียนบทประเด็นสิ่งแวดล้อมนี้ในรายการทีวีและหนังดังใช่หรือไม่? หรือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้สร้างหนังจะขาดแรงผลักดันและความกล้าหาญที่จะบอกเล่าแก่ผู้ชม ซึ่งสาเหตุที่ขาดนั้นมาจากหลายปัจจัย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสาเหตุจากการเงินที่จะเข้ามาสนับสนุนและผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสำคัญ

“รู้ สร้าง สื่อ” กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์สไตล์ “รู้ สู้! Flood” เคล็ดลับของการสื่อสารคือไม่มีเคล็ดลับ

“รู้ สร้าง สื่อ” กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์สไตล์ “รู้ สู้! Flood” ด้วยเคล็ดลับของการสื่อสาร คือไม่มีเคล็ดลับ และใช้สามัญสำนึก ระบุไม่ใช่แค่ผลิตสื่อ แล้วปล่อยให้ไหลไปตามกระแสบนโลกอินเทอร์เน็ต