เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ”

เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ”

ท่ามกลางนักโทษที่ล้นเรือนจำด้วยคดียาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ ที่มาพร้อมกับผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่มมากขึ้น แต่เรือนจำที่เคยออกแบบและแนวการปฏิบัติสำหรับผู้ชายจึงไม่สอดรับกับผู้ต้องขังหญิง การเดินหน้าทำเรือนจำต้นแบบ ปรับปรุงเรือนจำตาม “ข้อกำหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules) หรือ “ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง” จึงริเริ่มจากพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซีรี่ย์นี้จะนำเสนอความเคลื่อนไหวเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

6 ข่าวในประเด็นนี้