การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันคำว่า “ยั่งยืน” ฮิตติดปากองค์กรทุกภาคส่วน แต่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อไร ยังเป็นเรื่องที่ต้องรอการพิสูจน์ ไทยพับลิก้าเชิญเกาะติดประเด็นนี้ร่วมกัน ผ่านกรณีศึกษาหลากสาขา

85 ข่าวในประเด็นนี้

สังคมสีเขียว…นวัตกรรมการพัฒนายั่งยืน กับแนวคิดอ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

สังคมสีเขียว…นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน ยึดกรอบอ.ป๋วย “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล สร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ หนุนสร้างแพทย์องค์รวม ขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล สร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ หนุนสร้างแพทย์องค์รวม ขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน

“พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช”แพทย์มช. ชี้ ‘คอนแทร็กฟาร์มมิง’ ต้นเหตุภาคเหนือเมืองในหมอก (ควัน) เปิดสถิติ พบสารพิษ-มะเร็งปอด พุ่งสูงสุด

“พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช”แพทย์มช. ชี้ เผาป่าทำ ‘คอนแทร็กฟาร์มมิง’ ต้นเหตุภาคเหนือเมืองในหมอก (ควัน) เปิดสถิติ พบสารพิษ-มะเร็งปอด พุ่งสูงสุด

1 5 6 7 8 9