การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันคำว่า “ยั่งยืน” ฮิตติดปากองค์กรทุกภาคส่วน แต่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อไร ยังเป็นเรื่องที่ต้องรอการพิสูจน์ ไทยพับลิก้าเชิญเกาะติดประเด็นนี้ร่วมกัน ผ่านกรณีศึกษาหลากสาขา

85 ข่าวในประเด็นนี้


เสวนารักษ์ป่าน่าน (ตอน2) : “พระครูพิทักษ์นันทคุณ” ถวายฎีกาด้วยวาจาขอคืนผืนป่าชุมชนที่ “กระทรวงมหาดไทย” เตรียมล้มป่าสร้างเรือนจำ-สถานพินิจ กลางวงเสวนา

เสวนารักษ์ป่าน่าน (ตอน2): “พระครูพิทักษ์นันทคุณ” ถวายฎีกาด้วยวาจาขอคืนผืนป่าชุมชนที่ “กระทรวงมหาดไทย” เตรียมล้มป่าสร้างเรือนจำ-สถานพินิจ กลางวงเสวนา

รักษ์ป่าน่าน (ตอน1) …”บัณฑูร ล่ำซำ” ชี้ยุทธศาสตร์ตาจากฟ้าแจกสมุดพกชุมชน เครื่องมือ “ดูแลป่าต้นน้ำ” ป้องกันป่าหายปีละแสนไร่

ป่าไม้หายไปปีละแสนไร่ ใครรับผิดชอบ รัฐบาลเหรอ… รัฐบาลยังไม่รู้เลยว่ามีปัญหานี้ ไม่เป็นวาระแห่งชาติเลย ใครเห็นบ้างว่ามีการถกเรื่องนี้ในสภาว่ามีการทำลายป่าต้นน้ำ ไม่มี เขายังไม่รู้ว่ามีปัญหา

ซีพี-เบทาโกร- ธ.ก.ส. ความหวังการปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืนที่น่าน

กรณีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น่าน..ผู้เล่นก็ควรให้เวลาที่เพียงพอและอุดหนุนทรัพยากรแก่เกษตรกรรายย่อยในการปรับตัว เพื่อไม่ให้พวกเขาประสบปัญหาทางการเงินมากกว่าเดิม มิฉะนั้นอาจกลายเป็นว่า ความยั่งยืนและการฟื้นฟูระบบนิเวศต้อง “แลก” มาด้วยฐานะทางเศรษฐกิจที่แย่ลง

การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง (2): มูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง

การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง (2): มูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง

1 3 4 5 6 7 8