การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันคำว่า “ยั่งยืน” ฮิตติดปากองค์กรทุกภาคส่วน แต่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อไร ยังเป็นเรื่องที่ต้องรอการพิสูจน์ ไทยพับลิก้าเชิญเกาะติดประเด็นนี้ร่วมกัน ผ่านกรณีศึกษาหลากสาขา

85 ข่าวในประเด็นนี้

สิทธิสตรี กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1)

งานสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ วาระเร่งด่วน: การทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และสร้างความมั่นใจว่าแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ (Urgency in Action: Understanding human behavior and ensuring human rights and gender equality in the response to climate change) เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Swedish International Development Cooperation Agency: SIDA)

การจัดการป่ายั่งยืน Right to wood ” คืนสิทธิต้นไม้ ให้ผู้ปลูกและชุมชน ”

เฟล็กที (Forest Law Enforcement Governance and Trade :FLEGT) หรือ “การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า” เป็นแผนปฏิบัติการที่สหภาพยุโรป (EU) พัฒนาขึ้นเพื่อหยุดยั้งการค้าไม้เถื่อนระหว่างประเทศ ซึ่งมีหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นคือการจัดทำข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจกับประเทศคู่ค้า

“Smart Community – Senior Park Support” โมเดลสังคมผู้สูงอายุกรุงโตเกียว มุ่งยกระดับชีวิต ไม่ใช่แค่ “สถานพยาบาลชั้นดี”

โมเดลสังคมผู้สูงอายุ กับ “Smart Community – Senior Park Support ” กรุงโตเกียว มุ่งยกระดับชีวิต ไม่ใช่แค่ “สถานพยาบาลชั้นดี”

สกว. จับมือมั่นพัฒนาฯ รุกวิจัยเพื่อชนบทไทย เดินหน้าเวิร์กชอป 4 ภาค ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ แก้โจทย์ความเหลื่อมล้ำ  

มูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยเพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ชนบทไทย ถือเป็นความก้าวหน้าอีกระดับในการขับเคลื่อนให้นักวิจัยรุ่นใหม่หันมาสนใจการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่มากขึ้น โดยเชื่อว่าการผสานความรู้วิชาการและองค์ความรู้ในท้องถิ่นจะช่วยลดช่องว่างระหว่าง “คนมี” กับ “คนไม่มี” และเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

หมอกควัน ไฟป่า น้ำแล้ง เขาหัวโล้น กับโจทย์ที่ยากของ “แม่แจ่มโมเดล”

ความสำเร็จของ “แม่แจ่มโมเดล” ในปัญหาหมอกควันวันนี้จึงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง ที่ยังต้องใช้เวลาและการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะโจทย์ที่ยากที่สุดอย่างเรื่องสิทธิที่ดินทำกิน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกอย่างยั่งยืนในการแก้ปัญหาที่แท้จริงในอนาคต!!

ธนาคารโลกอัด 100 ล้าน คิกออฟ “PMR” หวังไทยพัฒนากลไกตลาดลดก๊าซเรือนกระจก หนุนแจ้งเกิด”ตลาดคาร์บอน”เต็มตัว

ธนาคารโลก อัดงบฯ 100 ล้าน คิกออฟ “PMR “ หวังไทยพัฒนากลไกตลาดลดก๊าชเรือนกระจก  หนุนแจ้งเกิด “ตลาดคาร์บอน” เต็มตัว                          

ธุรกิจ (ไม่) ยั่งยืน (1) ความไม่เป็นธรรม กติกาโลกใหม่และความท้าทายของธุรกิจไทย

กติกาโลกใหม่รวมทั้งแรงกดดันจากภาคประชาสังคมและผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจต้องดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยอาจจะรวมถึงประเด็นในระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ และแนวโน้มที่จะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใหม่ๆ ที่บังคับให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

DIB Talk ธุรกิจคิดต่าง (2): สายสิริ ชุมสาย ณ อยุธยา – “การอยู่กับธรรมชาติ ชื่นชมแต่ต้องปกป้องด้วย”

DIB Talk ธุรกิจคิดต่าง (2): สายสิริ ชุมสาย ณ อยุธยา – “การอยู่กับธรรมชาติ ชื่นชมแต่ต้องปกป้องด้วย”

อุตสาหกรรมลุย “Green Industry” สู่ “Green Town” – นำร่องไปแล้วกว่า 20,000 โรงงาน

ขณะที่ผู้นำโลกประชุมว่าด้วยโลกร้อนที่ฝรั่งเศส คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวความร่วมมือกับสกว.จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว” โดยกระทรวงอุตสาหกรรมลุย“Green Industry” สู่ “Green Town” – นำร่องไปแล้วกว่า 20,000 โรงงาน…

SDG การพัฒนาเพื่อคนรุ่นหลัง กระบวนทัศน์และห้วงสำนึกใหม่ “ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย การทำผลกำไรที่ชอบธรรม”

การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อเป้าหมายของการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และนิเวศน์หลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันที่มุ่งไปในทางเดียวกัน โดยไม่กระทบระบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ขณะเดียวกันก็ให้ความใส่ใจต่อคนรุ่นถัดมาด้วย

1 2 3 4 5 6 9