ธนาคารสีเขียว

9 ข่าวในประเด็นนี้


สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดทุ่ม 7.5 หมื่นล้านเหรียญสู่เป้าหมายพัฒนายั่งยืน ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ปี 2573

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประกาศเป้าหมายธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุ่มงบ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งเสริมให้ลูกค้าของธนาคารปรับตัวสู่เศรษฐกิจปล่อยคาร์บอนต่ำ

ทีเอ็มบีแบงก์ เปิด “FAI-FAH บางกอกน้อย” ศูนย์เรียนรู้-สร้างสรรค์ ขยายพื้นที่ เพิ่มโอกาสให้เยาวชน – ชุมชน

ด้วยนโยบายที่ขับเคลื่อนโดยความเชื่อที่ว่าทุกคนมีศักยภาพ เปลี่ยน…เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น สโลแกนภายใต้กรอบแนวคิด Make THE Difference เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งผลประกอบการที่ดีขึ้นของทีเอ็มบี ที่ควบคู่ไปกับการคืนกลับสู่สังคม โครงการไฟ ฟ้า “FAI-FAH” โดยเปิด “ไฟ ฟ้า” เป็นศูนย์เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชน เป็นการหยิบยื่น “โอกาส” ให้เด็กและชุมชนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เพื่อสร้างพลังให้ตัวเองและชุมชน

ธนาคารต้นไม้ “ปลูกป่า ปลูกรายได้” 7 ปี เพิ่มพื้นที่ป่า 2.5 แสนไร่ – ธ.ก.ส. ผลักดันสู่การขายคาร์บอนเครดิต

ธนาคารต้นไม้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าอนาคตหรือปัจจุบัน และสิ่งที่ได้ตามมาจากแนวพระราชดำริคือ เรื่องไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ให้ทั้งเรื่องกิน การใช้สอย เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องระบบนิเวศ ตรงกับความต้องการที่อยากใช้ชีวิตแบบนี้  ซึ่งแรกๆ ปัญหาเยอะมาก และผมไม่ใช่คนในพื้นที่ ชาวบ้านเองก็มีความเชื่อเดิมๆ ของเขา หลายคนบอกว่าผมบ้าที่จะปลูกต้นไม้ กว่าจะปรับเลี่ยนได้ต้องขอให้คนรอบข้างช่วยทำให้เห็นก่อนว่าการเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ดีจริง มีรายได้เพิ่มขึ้นจริง

“ไสว แสงสว่าง” เปลี่ยนผ่านวิธีคิด “ธกส.” …สร้างธนาคารต้นไม้ เขตปลอดหนี้ -ปลอดทุกข์

“ไสว แสงสว่าง” เปลี่ยนผ่านวิธีคิด”ธกส.” สร้างธนาคารต้นไม้ เขตปลอดหนี้ -ปลอดทุกข์ เครื่องมือสู้หนี้เกษตรและใช่้ป้องกันการสูญเสียที่ดิน

ภาคการเงินปรับโฟกัสสู่ความยั่งยืน (จบ): แชร์ประสบการณ์ “กรีนเครดิต”

ธนาคารจีนรายหลักๆ เริ่มลดการปล่อยสินเชื่อให้กับอุตสาหกรรมที่บริโภคพลังงานมากและปล่อยมลพิษสูง ขณะเดียวกันก็หันมาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลภาวะ อย่างกรณีของอินดัสเตรียล แบงก์ เป็นธนาคารจีนรายแรกที่ประกาศใช้หลักการสินเชื่อสีเขียว

ภาคการเงินปรับโฟกัสสู่ความยั่งยืน (1) : ชูไอเดีย “สินเชื่อสีเขียว”

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) เป็นอีกองค์กรที่พยายามผลักดันสำนึกใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาคการเงิน โดยได้กำหนดหลักการ Equator Principles เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการปล่อยสินเชื่อสีเขียวตามความสมัครใจของสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ขอกู้ ผู้ปล่อยกู้ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นที่โครงการต่างๆ จะเข้าไปดำเนินการ