โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า

โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยมาเร็วกว่าที่คาดคิด แล้วจะมีผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจ สังคมอย่างไรบ้าง และจะช่วยกัน”สื่อ”อย่างไรให้คนตระหนักว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้ว สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าเล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะรายงานและนำเสนอให้ประชาชนได้เตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับสังคมสูงอายุที่จะเผชิญใน 30 ปีข้างหน้า อาจจะดูว่าอีกยาวนาน แต่หากไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะสายเกินไป

21 ข่าวในประเด็นนี้

สศช. แถลงสภาพสังคมไทย สถิติเด็ก “ดื่มสุราหนัก-ติดเฟซบุ๊ก-คุณแม่วัยใสพุ่ง-เสพยาไอซ์กระจาย”

สภาพัฒน์ฯ แถลงภาวะสังคม ชี้เด็กไทยดื่มสุราหนัก เฉลี่ยคนละ 58 ลิตรต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 9 เท่า ขณะที่เยาวชนอายุ 18-24 ปี เล่นเฟซบุ๊กมากสุด ส่งผลคุณแม่วัยใสทำสถิติสูงที่สุดในภุมิภาคเอเชีย และยาไอซ์ระบายในเด็กมากขึ้น

1 2 3