โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า

โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยมาเร็วกว่าที่คาดคิด แล้วจะมีผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจ สังคมอย่างไรบ้าง และจะช่วยกัน”สื่อ”อย่างไรให้คนตระหนักว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้ว สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าเล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะรายงานและนำเสนอให้ประชาชนได้เตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับสังคมสูงอายุที่จะเผชิญใน 30 ปีข้างหน้า อาจจะดูว่าอีกยาวนาน แต่หากไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะสายเกินไป

21 ข่าวในประเด็นนี้

“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง

“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง

“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง

“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ ตะลึง! ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง และอัตราการคลอดในวัยรุ่นไทยสูงกว่าเอเชียและแปซิฟิก โดยคาดการณ์ว่า จะอาจมีหญิงวัยรุ่นจำนวนสูงถึง 350,000 คนตั้งครรภ์ทุกปี

โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า (3) : เสี่ยงขาดแคลนแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ

โครงสร้างประชากรในอีก 30 ปี เสี่ยงเกิดปัญหาด้านแรงงานขาดทั้งปริมาณ และคุณภาพ ห่วงเด็กรุ่นใหม่ ไม่อดทน ขาดทักษะการทำงาน และทำงานเป็นทีมไม่ได้

พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ เปิด”มหิดลโมเดล” ครัสเตอร์ป้องกัน “แม่วัยใส” เกิดน้อยด้อยคุณภาพ

พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ เปิด”มหิดลโมเดล” ป้องกัน “แม่วัยใส” และแก้ไข”กลุ่มวัยรุ่น” ภูเขาใต้น้ำที่มีปัจจัยเสี่ยงและไม่มีปัจจัยเสี่ยง

โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า (2): คนรุ่นใหม่วัยทำงานวันนี้กับภาระที่ต้องเลี้ยงดูคนแก่และเด็ก

โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า (2): คนรุ่นใหม่วัยทำงานวันนี้กับภาระที่ต้องเลี้ยงดูคนแก่และเด็ก

โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า (1) : สิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักในวันนี้ คนไทยเข้าสู่สังคมคนแก่เร็วกว่าใครในอาเซี่ยน 20 ปี

สศช. คาดประมาณประชากรตลอด 30 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ในปี 2574 หรือ และประชากรไทยกำลังอยู่ในสภาพ “คงตัว” จำนวนประชากรจะไม่เพิ่มขึ้นไปจากที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีจำนวน 64 ล้านคน

เสวนา “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ อนาคตประเทศไทยไปทางไหน” … ถ้าให้รัฐทำ เจ๊งแน่!

เสวนา “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ อนาคตประเทศไทยไปทางไหน” สิ่งที่คนไทยต้องตระหนักในวันนี้ เพราะถ้าให้รัฐทำคนเดียว …เจ๊งแน่!

งานวิจัยทีดีอาร์ไอเจาะพฤติกรรมเด็กไทย “แม่วัยใส” เพิ่มขึ้น 20% ของคนคลอด ระบุ “เงิน” ไม่ใช่ต้นตอปัญหาทั้งหมด

งานวิจัยทีดีอาร์ไอเจาะพฤติกรรมเด็กไทย “แม่วัยใส” เพิ่มขึ้น 20% ของคนคลอด ระบุ “เงิน” ไม่ใช่ต้นตอปัญหาทั้งหมด

วิกฤติประชากรไทย เด็กรุ่นใหม่กับภาระในอนาคต “โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” แนะตั้งโจทย์ใหม่ 4 ข้อ รับมือ “ทุนมนุษย์”

วิกฤติประชากรไทย เด็กรุ่นใหม่กับภาระในอนาคต “โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” แนะตั้งโจทย์ใหม่ 4 ข้อ แก้ต่าง

1 2 3