เจาะฐานรายได้ของคนไทย

เจาะฐานรายได้ของคนไทย

ประเทศไทยได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เราติดกับดักนี้มานานและไม่สามารถก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาได้ เพื่อให้เห็นสภาพและโครงสร้างรายได้ของคนไทยแต่ละกลุ่ม สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าขอนำเสนอฐานเงินเดือนในซีรี่ส์ “รายได้คนไทย”

12 ข่าวในประเด็นนี้

เปิดโครงสร้างเงินเดือนนักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ ศาล

เปิดโครงสร้างเงินเดือนนักกฎหมาย ผู้พิพากษา อัยการ ศาล ตัวเลขประธานศาลปกครอง ได้สูงสุด 129,220 บาท ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นได้เกือบแสน ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 125,590 บาท อัยการสูงสุดได้ 123,040 บาท

เปิดผลสำรวจค่าจ้างมนุษย์เงินเดือน ของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เปิดค่าจ้างมนุษย์เงินเดือน กิจการไฟฟ้าได้สูงสุด 83,748 บาท/เดือน กลุ่มบริการทางการแพทย์ ผอ.รพ. รวยสุด รับ 206,566 บาท/เดือน แพทย์เฉพาะทางได้ 169,483 บาท/เดือน ทันตแพทย์ได้ 120,809 บาท/เดือน แพทย์จบใหม่ได้ 81,586 บาท/เดือน พนักงานใหม่ปริญญาตรียังไม่ถึง 15,000 บาท/เดือน อีก 6 ข้าราชการขึ้นเงินเดือน 7-8%

1 2