“เหมืองแร่ทองคำ”ธุรกิจที่”ชุมชน”ปฏิเสธ

20 ข่าวในประเด็นนี้


เหมืองทองคำของไทย

เหมืองทองคำของไทยเริ่มทำครั้งแรกในปี พ.ศ. 2414 แต่ทำได้ไม่นานก็ปิดกิจการไป และกลับมาทำกันอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่อยมาถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ทำเหมืองแร่ที่ได้ประทานบัตรกว่า 1,500 แปลง เฉพาะแปลงแร่ทองคำที่ได้รับประทานบัตรหรือใบอนุญาตให้ขุดแร่ได้มีทั้งหมด 33 แปลง และมีพื้นที่อีก 16 แปลงที่ได้รับอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตสำรวจแร่

‘กระดูกของความลวงหลายชั้นของนายทุน’ กับการทำพับลิก สโคปปิง “เหมืองทองคำ” จ.เลย

‘กระดูกของความลวงหลายชั้นของนายทุน’ กับพับลิก สโคปปิง เหมืองทองคำ จุดเริ่มต้นของ EHIA เพื่อประกอบการขอประทานบัตร แปลงที่ 76/2539 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย

1 2