สแกนพาสปอร์ต

12 ข่าวในประเด็นนี้

รัฐหว่านเงินให้ ส.ส. ไป ตปท. 175 ล้านต่อปี แจก กมธ. ละ 5 ล้านบาท ดูงานปีละ 2 ทริป เบิกค่าแต่งตัวได้ 45,000 บาทต่อทริป

หว่านเงินให้ ส.ส. ไปตปท. 175 ล้าน แจก กมธ. ละ 5 ล้าน ดูงานปีละ 2 ทริป จอง “ยุโรป” เป็นหลัก ตะลึงระเบียบกระทรวงการคลัง เปิดช่องเบิกค่าแต่งตัว 4.5 หมื่นต่อเที่ยว

1 2