ตรวจการบ้านสภาฯ

ตรวจการบ้านสภาฯ

บทบาทหน้าที่ของส.ส. และส.ว.ที่อาสามาเป็นผู้แทนประชาชน ย่อมเป็นบุคคลสาธารณะที่พึงให้ประชาชนตรวจสอบได้ สำนักข่าวไทยพับลิก้าจึงขอทำหน้าที่ตรวจการบ้านของส.ส. และส.ว.ในสภามานำเสนอในซี่รี่ส์นี้

12 ข่าวในประเด็นนี้

ตรวจสมุดพก ส.ส. เข้าประชุมสภาฯ เทียบพรรคต่อพรรค 70 คนไม่เคยขาด “ยิ่งลักษณ์” ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

ตรวจสมุดพก ส.ส. เข้าประชุมสภาฯ เทียบพรรคต่อพรรค 70 คนไม่เคยขาด “ยิ่งลักษณ์”ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

ผลงานสภาสมัยนิติบัญญัติ ผ่าน พ.ร.บ. 20 ฉบับ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 27 ครั้ง ผ่านพ.ร.บ. 20 ฉบับ

“อ.จรัส” แจกเกรดนักการเมือง เปิดสมุดพกปี’ 55 “ยิ่งลักษณ์” เป็น ส.ส.ดาวเดียว!

“อ.จรัส” แจกเกรดนักการเมือง เปิดสมุดพกปี 55 “ยิ่งลักษณ์” เป็น ส.ส.ดาวเดียว! ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ส.ส. 1 คน มาทำงาน ต้องใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนถึงวันละ 20,856 บาทต่อ ส.ส. หรือ ส.ว. 1 คน หรือปีละ 7.3 ล้านบาท

เปิดสมุดพก ส.ส. – ส.ว. เดือนกันยายน ส่วนใหญ่ “เข้าประชุม แต่ไม่ลงมติ”

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย รายงานพฤติกรรม ส.ส. – ส.ว. ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเปิดรายชื่อ ส.ส. – ส.ว. ที่เข้าประชุมไม่ถึง 50% และที่ไม่เคยลงมติเลย แต่โดยรวมพบว่า ส.ส.เข้าประชุมสภาถึง 92% แต่ลงมติเพียง 74% เท่านั้น

ตรวจการบ้าน “สภาสูง” เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย ออกสมุดพก ส.ว. เผย ลงมติน้อยกว่า ส.ส.

ตรวจการบ้าน “สภาสูง” เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย ออกสมุดพก ส.ว. เผย ลงมติน้อยกว่า ส.ส.

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย แจกสมุดพกนักการเมือง “ยิ่งลักษณ์” ติด 1 ใน 7 ส.ส. ไม่เคยลงมติแม้แต่ครั้งเดียวในเดือน ส.ค.

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย แจกสมุดพกนักการเมือง “ยิ่งลักษณ์” ติด 1 ใน 7 ส.ส. ไม่เคยลงมติแม้แต่ครั้งเดียวในเดือน ส.ค.

ตรวจการบ้าน “ยิ่งลักษณ์” เปิดบันทึกประชุมสภาตอบกระทู้ถามสดแค่ 1 ครั้งจาก 32 กระทู้ มอบ “เฉลิม” แจงแทน

ตรวจการบ้าน “ยิ่งลักษณ์” เปิดบันทึกประชุมสภาตอบกระทู้ถามสดแค่ 1 ครั้งจาก 32 กระทู้ มอบ “เฉลิม” แจงแทน

1 2