นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวาดภาพพระอริยบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2559-10-17_3164