วิกฤตขยะอาหาร

วิกฤตขยะอาหาร

ในขณะที่อาหาร 1 ใน 3 ที่ผลิตได้ของโลกหรือประมาณ 1,300 ล้านตัน ถูกทิ้งกลายเป็น “ขยะอาหาร” มีประชากรถึง11% ในโลกกำลังเผชิญความอดอยาก นอกจากความสูญสียทางเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขยะอาหารยังเป็นต้นเหตุในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 3,300 ล้านตันต่อปี ซีรีย์ข่าว “วิกฤตขยะอาหาร” จะพาไปสำรวจ “ความจริง” ในภูเขาขยะ และความตื่นตัวต่อวิกฤตขยะอาหาร ที่กำลังถูกจุดประกายขึ้นอย่างจริงจังในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์และความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ในประเทศไทย

5 ข่าวในประเด็นนี้


จีนออกกฎหมายคุม กินอาหารแบบทิ้งขว้าง ลด “ขยะอาหาร”

คณะกรรมการประจําสภาประชาชนแห่งชาติจีน(Standing Committee of the National People’s Congress:NPC) ได้เริ่มพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดขยะอาหาร และเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เร่งสร้างสังคมที่อนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

วิกฤตขยะอาหาร (3) มาตรการ นโยบายในระดับโลก และความเป็นไปได้ในประเทศไทย

วิกฤตขยะอาหาร (3) มาตรการ นโยบายในระดับโลก และความเป็นไปได้ในประเทศไทย พร้อมตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ อย่างอังกฤษกับแพลตฟอร์มใหม่ “FoodShare FoodCloud” หรือพิมพ์เขียวขยะอาหารและบทเรียนจากฮ่องกง และฝรั่งเศสกับกฎหมายห้ามทิ้งของกินได้