วิกฤติการศึกษาไทย

วิกฤติการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาไทยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะขณะนี้ทุกตัวชี้วัดต่างระบุขีดความสามารถของเด็กนักเรียน ครู โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่เริ่มถดถอยลงตามลำดับ นำไปสู่คำถามที่ทุกคนกังวลว่าการศึกษาไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติจริงหรือ ซี่รี่ส์วิกฤติการศึกษาไทยจะนำเสนอในปมประเด็นเหล่านี้

95 ข่าวในประเด็นนี้


นักการศึกษาเสนอรัฐออกนโยบาย “โรงเรียนชนะ” เยียวยาความเสียหายทางการศึกษาจาก COVID-19

นักการศึกษาเสนอรัฐออกนโยบาย “โรงเรียนชนะ” เยียวยาความเสียหายทางการศึกษาจาก COVID-19 งานวิจัยระบุปิดเรียน 4 เดือนเกิดภาวะเรียนรู้ถดถอย ซ้ำเติมสถานการณ์เดิม ประเมินความเสียหายเศรษฐกิจกระทบต่อ GDP 9 แสนล้านเหรียญ

iSEE เวอร์ชัน 2.0 สแกนชีวิต-ความเป็นอยู่ “นักเรียนยากจน 1.7 ล้านคน” สภาวะลำบากซ้ำซ้อน (ตอน2)

“นักเรียนยากจน” 1.7 ล้านคน เผชิญสภาวะยากลำบากซ้ำซ้อน พบภาระพึ่งพิงปัญหาหลัก ไร้ที่ดินทำกิน-สภาพบ้านทรุดโทรม ซ้ำร้ายน้ำหนัก-ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย

เปิดพิกัดนักเรียน 7.3 ล้านคน เจาะลึกทำไม “การศึกษาไทย” เหลื่อมล้ำสูง

เปิดพิกัดนักเรียน 7.3 ล้านคน เจาะลึกทำไม “การศึกษาไทย” เหลื่อมล้ำสูง พบเกือบ 4 ล้านคน “ด้อยโอกาส-พิการ” เกินครึ่งในระบบการศึกษา อีก 4.5 พันคน “ตกสำรวจ” ไร้โรงเรียนในพื้นที่พักอาศัย

เปิดงานวิจัย ความยากจนและขัดสน อุปสรรคต่อความพร้อมเด็กปฐมวัย

เปิดงานวิจัย ความยากจนและขัดสน อุปสรรคต่อความพร้อมเด็กปฐมวัย ชี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชนบทสามารถทำหน้าที่ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้

กสศ. ทุ่มกว่า 2 พันล้านเร่งช่วยเด็กยากจนพิเศษกว่า 7.5 แสนคน ชี้ปากท้องสำคัญสุด

บอร์ด กสศ. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน แรงงานด้อยโอกาสกว่า 7.5 แสนคน ระบุปากท้องคือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของเด็กยากจน เมื่อต้องปิดเทอมนานขึ้น พร้อมเพิ่มเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นค่าอาหาร ค่าครองชีพ ให้นร.ยากจนพิเศษ 300 ล้านบาท

กสศ. สะท้อนเสียง รร.ชายขอบ ไร้ไฟฟ้า สัญญาณเน็ต แนะทำสื่อเรียนรู้ออฟไลน์สอนเด็กถึงหมู่บ้าน

กสศ. จัดเวทีสะท้อนเสียงโรงเรียนชายขอบ รร.ห่างไกล บนเกาะ –ภูเขาสูง กังวล ไร้ไฟฟ้า สัญญาณเนต อาจไม่พร้อมต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ แนะทำสื่อเรียนรู้แบบออฟไลน์ให้ครูสอนเด็กๆ ถึงหมู่บ้าน

กสศ. ปรับแผนรับกลุ่มเด็กยากจน กระทบจาก COVID-19

กสศ.ห่วง สถานการณ์ COVID-19 ซ้ำเติมครัวเรือนยากจน หวั่นเปิดเทอมตัวเลขเด็กหลุดนอกระบบเพิ่ม เร่งช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 7 แสนคน ส่งเด็กกลับไปเรียนต่อให้ได้ในช่วงเปิดเทอม

กสศ. เดินหน้าช่วยเด็กอนุบาลยากจนพิเศษ 1.5 แสนคนทั่วประเทศ

หลัง กมธ.งปม คืนงบ กสศ. 1.9 พันล้านบาท พร้อมขยายผลเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในปี 63 สามารถช่วยเด็กเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา อนุบาล – ม.ต้นได้ราว 9 แสนคน

กสศ. เชิญชวนสถาบันการศึกษา เสนอชื่อ เด็ก ‘ช้างเผือกสายอาชีพ’ คว้าทุนเรียนต่อป.ตรี โท เอก ภายใน 13 มค.นี้

กสศ.เปิดตัวโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ พร้อมเชิญชวนสถาบันการศึกษา เสนอชื่อ เด็ก ‘ช้างเผือกสายอาชีพ’ เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ภายใน 13 มค.นี้ มุ่งยกระดับเป็นบุคลากรชั้นนำสายอาชีพ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ หลังพบเด็กยากจนมีโอกาสเรียนต่อน้อยมาก เพียง 5% ต่อรุ่น จากค่าเฉลี่ยเรียนต่อของประเทศประมาณ 35% มีช่องว่างถึง 7 เท่า ขณะที่สถาบันการศึกษา ประสานเสียง ทุนกสศ.ช่วยลดเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสเด็กสายอาชีพเรียนสูงขึ้น แนะขยายจำนวนทุนเพิ่ม

1 2 3 8