วิกฤติการศึกษาไทย

วิกฤติการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาไทยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะขณะนี้ทุกตัวชี้วัดต่างระบุขีดความสามารถของเด็กนักเรียน ครู โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่เริ่มถดถอยลงตามลำดับ นำไปสู่คำถามที่ทุกคนกังวลว่าการศึกษาไทยกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติจริงหรือ ซี่รี่ส์วิกฤติการศึกษาไทยจะนำเสนอในปมประเด็นเหล่านี้

98 ข่าวในประเด็นนี้


กสศ. สำรวจเด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่พุ่ง โควิดทำครัวเรือนจนเฉียบพลัน จนถาวร เกือบจน

กสศ. สำรวจเด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่พุ่ง โควิดทำครัวเรือนจนเฉียบพลัน จนถาวร เกือบจน

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ต้นแบบทุนสร้างโอกาสการศึกษาสร้างเด็กช้างเผือก ขจัดความยากจนข้ามชั่วคน

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ต้นแบบทุนสร้างโอกาสการศึกษา หนุนเด็กช้างเผือกได้เรียนต่อปริญญาเอก เพื่อก้าวสู่การเป็นบุคลากรชั้นนำสายอาชีพ

นักการศึกษาเสนอรัฐออกนโยบาย “โรงเรียนชนะ” เยียวยาความเสียหายทางการศึกษาจาก COVID-19

นักการศึกษาเสนอรัฐออกนโยบาย “โรงเรียนชนะ” เยียวยาความเสียหายทางการศึกษาจาก COVID-19 งานวิจัยระบุปิดเรียน 4 เดือนเกิดภาวะเรียนรู้ถดถอย ซ้ำเติมสถานการณ์เดิม ประเมินความเสียหายเศรษฐกิจกระทบต่อ GDP 9 แสนล้านเหรียญ

iSEE เวอร์ชัน 2.0 สแกนชีวิต-ความเป็นอยู่ “นักเรียนยากจน 1.7 ล้านคน” สภาวะลำบากซ้ำซ้อน (ตอน2)

“นักเรียนยากจน” 1.7 ล้านคน เผชิญสภาวะยากลำบากซ้ำซ้อน พบภาระพึ่งพิงปัญหาหลัก ไร้ที่ดินทำกิน-สภาพบ้านทรุดโทรม ซ้ำร้ายน้ำหนัก-ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย

เปิดพิกัดนักเรียน 7.3 ล้านคน เจาะลึกทำไม “การศึกษาไทย” เหลื่อมล้ำสูง

เปิดพิกัดนักเรียน 7.3 ล้านคน เจาะลึกทำไม “การศึกษาไทย” เหลื่อมล้ำสูง พบเกือบ 4 ล้านคน “ด้อยโอกาส-พิการ” เกินครึ่งในระบบการศึกษา อีก 4.5 พันคน “ตกสำรวจ” ไร้โรงเรียนในพื้นที่พักอาศัย

เปิดงานวิจัย ความยากจนและขัดสน อุปสรรคต่อความพร้อมเด็กปฐมวัย

เปิดงานวิจัย ความยากจนและขัดสน อุปสรรคต่อความพร้อมเด็กปฐมวัย ชี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชนบทสามารถทำหน้าที่ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้

กสศ. ทุ่มกว่า 2 พันล้านเร่งช่วยเด็กยากจนพิเศษกว่า 7.5 แสนคน ชี้ปากท้องสำคัญสุด

บอร์ด กสศ. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน แรงงานด้อยโอกาสกว่า 7.5 แสนคน ระบุปากท้องคือเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของเด็กยากจน เมื่อต้องปิดเทอมนานขึ้น พร้อมเพิ่มเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเป็นค่าอาหาร ค่าครองชีพ ให้นร.ยากจนพิเศษ 300 ล้านบาท

กสศ. สะท้อนเสียง รร.ชายขอบ ไร้ไฟฟ้า สัญญาณเน็ต แนะทำสื่อเรียนรู้ออฟไลน์สอนเด็กถึงหมู่บ้าน

กสศ. จัดเวทีสะท้อนเสียงโรงเรียนชายขอบ รร.ห่างไกล บนเกาะ –ภูเขาสูง กังวล ไร้ไฟฟ้า สัญญาณเนต อาจไม่พร้อมต่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์ แนะทำสื่อเรียนรู้แบบออฟไลน์ให้ครูสอนเด็กๆ ถึงหมู่บ้าน

1 2 3 9