เจาะ 27 ลูกหนี้สมาชิกสมทบ

6 ข่าวในประเด็นนี้


เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง

เจาะสัญญาเงินกู้ “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง” หลายสัญญาเงินกู้วันเดียวกัน และใช้หนี้ภายใน 40 งวด ปี 2552 กู้เงินรวม 4 พันล้านบาท

เปิดลูกหนี้ 27 ราย สหกรณ์คลองจั่น มูลหนี้กว่า 1 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธุรกิจ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชี้พบงบการเงินผิดปกติมา 5 ปีแล้ว

เปิดลูกหนี้ 27 ราย สหกรณ์คลองจั่น มูลหนี้กว่า 1 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธุรกิจ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชี้ พบงบการเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นผิดปกติมา 5 ปี แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วแต่ไม่แก้ไข