เจาะ 27 ลูกหนี้สมาชิกสมทบ

6 ข่าวในประเด็นนี้

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (3) – ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย สมาชิกสหกรณ์คลองจั่นถือหุ้นตรึม

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (3) – ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย สมาชิกสหกรณ์คลองจั่นถือหุ้นตรึม

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบ ความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (2) – แกะรอย”รัฐประชา” ใช้เครือข่ายเดียวกันกู้กว่า 1,700 ล้าน

เจาะ 27 ลูกหนี้สมทบ ความผิดปกติเงินกู้หมื่นล้าน (2) – แกะรอย “รัฐประชา” ใช้เครือข่ายเดียวกันกู้กว่า 1,700 ล้าน

เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง (ตอน 2)

เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง (ตอน2)

เจาะสัญญาเงินกู้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง

เจาะสัญญาเงินกู้ “ศุภชัย ศรีศุภอักษร” สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น “กู้เอง-เซ็นอนุมัติเอง” หลายสัญญาเงินกู้วันเดียวกัน และใช้หนี้ภายใน 40 งวด ปี 2552 กู้เงินรวม 4 พันล้านบาท

เปิดลูกหนี้ 27 ราย สหกรณ์คลองจั่น มูลหนี้กว่า 1 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธุรกิจ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชี้พบงบการเงินผิดปกติมา 5 ปีแล้ว

เปิดลูกหนี้ 27 ราย สหกรณ์คลองจั่น มูลหนี้กว่า 1 หมื่นล้าน ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำธุรกิจ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชี้ พบงบการเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นผิดปกติมา 5 ปี แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วแต่ไม่แก้ไข