เปิดบันทึก Grand Corruption

3 ข่าวในประเด็นนี้


เปิดบันทึก Grand Corruption (3) : สังเวยโกง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี

มูลค่าของการติดสินบน หรือ การจ่ายเงินใต้โต๊ะ เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่เป็นผู้จ่าย ยังบานสะพรั่งอยู่ทั่วโลก โดยเพิ่มขึ้นจากสถิติ 1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ที่ธนาคารโลกเคยประเมินไว้ในงานวิจัยเรื่อง “The Costs of Corruption” เมื่อปี 2547 เป็นปีละประมาณ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ หรือ มากกว่า 5 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งโลก ในปี 2552 และสถิตินี้กำลังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความพยายามของนานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และเครื่อข่ายๆ ที่จะหยุดความเสียหายจากคอร์รัปชั่นให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

เปิดบันทึก Grand Corruption (2) : “โกงกิน” ไม่มีวันตาย

คดีในกลุ่ม Grand Corruption เป็นคดีฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่นอกจากจะมีมูลค่าการคอร์รัปชั่นสูงแล้ว ยังมีเกี่ยวพันกับผู้นำรัฐบาล ที่ปรึกษา จนถึงนักการเมืองที่มีตำแหน่งในหลายๆ ระดับ และ ข้าราชการ โดยในบันทึกของ FATF มีคดีประเภทนี้ อยู่ทั้งสิ้น 32 คดี มีตัวละครที่เกี่ยวข้องระดับผู้นำประเทศ ในตำแหน่งประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี รวม 12 คดี เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับภริยา บุตรและเครือญาติของผู้นำโดยตรง 6 คดี ส่วนที่เหลือ เกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่ระดับสูในรัฐบาล ผู้พิพากษา ข้าราชการ และนายทหารระดับสูง กระจายอยู่ในหลายประเทศของโลก อาทิ รัสเซีย ยูเครน เปรู อิตาลี สหรัฐ และไทย

เปิดบันทึก Grand Corruption (1) : 10 ผู้นำโคตรโกง โลกไม่ลืม

ในบันทึกประวัติศาสตร์โลก ไม่ได้มีแค่วีรบุรุษ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำรายชื่อผู้นำคอร์รัปชั่น ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศของตนเองมากที่สุด จนทำสถิติระดับ “โคตรโกง” ทำเนียบนี้จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งโสระหว่างประเทศ (Transparency International) เมื่อปี 2547 แน่นอนว่า อันดับหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก ประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ด ซูฮาร์โต้ ของอินโดนีเซีย ที่ครองอำนาจยาวนานถึง 31 ปี จำนวนเงินที่ยักยอกไปรวมทั้งสิ้น 1.5-3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ คิดเป็น 0.6-1.3 % ของจีดีพีในช่วงเวลาที่เขาปกครองประเทศ