ทำนาโมเดล “เดชา ศิริภัทร”

4 ข่าวในประเด็นนี้


“เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา (จบ): “ขวัญสุพรรณ” ต้นแบบแนวคิด”ข้าว”เพื่อชาวสุพรรณ ชิมได้ ส.ค.นี้

ดีเดย์สิงหาคมนี้ “ขวัญสุพรรณ” โครงการข้าวจังหวัดเพื่อคนสุพรรณ 8 แสนคน บนแนวคิด ปลูกที่สุพรรณ สีที่สุพรรณ ขายที่สุพรรณ “เดชา ศิริภัทร” มั่นใจ ถ้าสำเร็จ พร้อมผลักดันเป็นต้นการผลิตข้าวขยายไปจังหวัดใกล้เคียง

“เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา (2): “ทำนาผิดวิธี” อนาคต “สิ้นนา สิ้นชาติ”

“เดชา ศิริภัทร” ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ชำแหละปัญหาชาวนา “ทำนาผิดวิธี-ถูกล้างสมอง” ที่มาของหนี้สินล้นพ้น ฟันธงไม่เร่งแก้ไข อาจนำไปสู่การล่มสลายของชาวนา

“เดชา ศิริภัทร” ปราชญ์ชาวนา(1) : กว่าจะมาเป็นมูลนิธิข้าวขวัญ – โรงเรียนชาวนา

“เดชา ศิริภัทร” เล่าเรื่องกว่าจะมาเป็น “มูลนิธิข้าวขวัญ และโรงเรียนชาวนา” ที่บ่มเพาะเมล็ดพันธ์ข้าว และวิถีการทำชาวนาถูกวิธี เพื่อสร้างชาวนาพันธุ์ใหม่ที่ร่ำรวย