ThaiPublica >

แผนที่การใช้พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

18 กันยายน 2011


แผนที่ Google Earth ปักหมุดแสดงการใช้พื้นที่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง แยกตามบริษัท และประเภทอุตสาหกรรมดังนี้: หมุดสีชมพู = โรงกลั่น, เหลือง = เคมีภัณฑ์, ฟ้า = ก๊าซ/ยาง, น้ำเงิน = ผลิตไฟฟ้า, แดง = เหล็ก, เขียว = บำบัดน้ำเสีย/จัดการขยะ, ขาว = อื่นๆ


ดู การใช้พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ป้ายคำ :