ThaiPublica > หน้าแรก > ข่าวเด่น 5 >

สภาพ “ฟลัดเวย์” กทม. ตะวันออก

17 พฤศจิกายน 2011


เปิดสภาพ “ฟลัดเวย์” กทม. ตะวันออก ณ 15 พ.ย. 2554 พบบริเวณ “ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม” ในผังเมืองฉบับปัจจุบัน ถูกกระชับพื้นที่โดยหมู่บ้านจัดสรรกว่า 40 โครงการ

การใช้ที่ดินฝั่งตะวันออกตามผังเมือง กทม. ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) (ข้อมูลจาก เว็บไซต์สำนักผังเมือง กทม.)

การใช้ที่ดินฝั่งตะวันออก
การใช้ที่ดินฝั่งตะวันออก
ป้ายคำ :