รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 5
( 9/08/2554 - 18/01/2555 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี