รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 4
( 9/08/2554 - 18/01/2555 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม

นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม