รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2
( 9/08/2554 - 18/01/2555 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

นาย ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นาย ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นาย ฐานิสร์ เทียนทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย