รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1
( 9/08/2554 - 18/01/2555 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

นาย ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นาย ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นาย ฐานิสร์ เทียนทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2
( 18/01/2555 - 28/10/2555 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย

นาย ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นาย ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นาย ฐานิสร์ เทียนทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 3
( 28/10/2555 - 2/04/ 2556 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม

นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 4
( 2/04/2556 - 30/06/2556 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม

นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 5
( 30/06/2556 - 22/05/2557 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี