ภาษีเรา เอาไปทำอะไร

เงินภาษีที่เราจ่ายในแต่ละปีนั้น รัฐบาลเอาไปทำอะไรกันแน่? เบื้องหลังแผนยุทธศาสตร์สวยหรูและชื่อกรมยาวเหยียดน่าเวียนหัวคืออะไร? ไทยพับลิก้าขุดข้อมูลงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 ค้นรายการที่เป็นรูปธรรมและมีขนาดใหญ่ที่สุดของงบประมาณมานำเสนอในอินเทอร์แอกทีฟชิ้นนี้ พร้อมเชิญให้ทุกท่านปรับสัดส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้กับเรื่องต่างๆ เพื่อดูว่าหน้าตาของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

30 ปี มาบตาพุด อดีต ปัจจุบัน ต่างกันอย่างไร!

กำเนิดของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แต่ตลอดระยะเวลาสามสิบปีที่ผ่านมา การพัฒนานิคมแห่งนี้ถูกตั้งคำถามจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบ มากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ว่า ภาคธุรกิจและรัฐแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาด้านความปลอดภัย มลพิษ และปัญหาสังคมในพื้นที่อย่างไร ไทยพับลิก้าชวนทุกท่านร่วมกันประเมินอดีต ปัจจุบัน เพื่อครุ่นคิดถึงอนาคตของมาบตาพุด ในอินเทอร์แอคทีฟ “30 ปี มาบตาพุด”