วิกฤตขยะอาหาร

ในขณะที่อาหาร 1 ใน 3 ที่ผลิตได้ของโลกหรือประมาณ 1,300 ล้านตัน ถูกทิ้งกลายเป็น “ขยะอาหาร” มีประชากรถึง11% ในโลกกำลังเผชิญความอดอยาก นอกจากความสูญสียทางเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขยะอาหารยังเป็นต้นเหตุในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 3,300 ล้านตันต่อปี ซีรีย์ข่าว “วิกฤตขยะอาหาร” จะพาไปสำรวจ “ความจริง” ในภูเขาขยะ และความตื่นตัวต่อวิกฤตขยะอาหาร ที่กำลังถูกจุดประกายขึ้นอย่างจริงจังในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์และความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ในประเทศไทย

เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ”

ท่ามกลางนักโทษที่ล้นเรือนจำด้วยคดียาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ ที่มาพร้อมกับผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่มมากขึ้น แต่เรือนจำที่เคยออกแบบและแนวการปฏิบัติสำหรับผู้ชายจึงไม่สอดรับกับผู้ต้องขังหญิง การเดินหน้าทำเรือนจำต้นแบบ ปรับปรุงเรือนจำตาม “ข้อกำหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules) หรือ “ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง” จึงริเริ่มจากพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซีรี่ย์นี้จะนำเสนอความเคลื่อนไหวเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

#DJSI2017Scan

#DJSI2017Scan ซีรี่ย์นี้เป็นการสแกนผลการจัดอันดับมาตรฐาน ติดตาม วิเคราะห์และมองหาความหมายที่ซ่อนอยู่ ของการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2017 เดินตามรอยบทเรียน ความล้มเหลว ความสำเร็จและความจริงของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิก DJSI

เปลี่ยนผ่านประเทศไทย…เราจะไปไหนต่อ

ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การสูญเสียความได้เปรียบที่เคยมีในการแข่งขันให้กับประเทศเพื่อนบ้าน การเมืองที่ไร้เสถียรภาพ และคุณภาพการศึกษาล้าหลัง ว่ากันว่าภายในก่อนปี 2050 GDP ของประเทศจะอยู่ในลำดับท้ายๆ เหนือเพียงกัมพูชา คำถามคือ “เราจะไปไหนต่อ” ถึงจะก้าวพ้น “กับดักตัวเอง” บนเส้นทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ามกลางความเปราะบาง พบกับคำตอบในการนำประเทศ “กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง” ในซีรี่ย์ “เปลี่ยนผ่านประเทศไทย…เราจะไปไหนต่อ” โดยเป็นความร่วมมือของ ธนาคารโลกและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า กับทางออกในการพัฒนาประเทศไทย ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม

Social Change/Project

ซีรี่ย์นี้เป็นการรวบรวมแนวคิด วิธีการและบทเรียนจากโครงการเพื่อสังคมจากองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ สู่แรงบันดาลใจของเราทุกคนในการริเริ่มและลงมือทำโครงการที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จะช่วยแก้ปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

บันทึก “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ” ธ สถิตในดวงใจ

นับเป็นความโศกเศร้าของพสกนิกรชาวไทยกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักข่าวไทยพับลิก้าขอร่วมน้อมถวายความอาลัยพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวที่ปรากฏเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์รำลึกไว้ในใจไทยชั่วกาล

BangkokPublica : วาระกรุงเทพ

กรุงเทพมหานครกำลังจะมีอายุครบ 250 ปีในอีก 15 ปีข้างหน้า ทว่ายิ่งเติบโต ยิ่งพัฒนากลับยิ่งกลายเป็น “เมืองไม่น่าอยู่” และ “ไม่เป็นมิตร” เกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพฯ??…ไทยพับลิก้าย้อนรอยต้นเหตุแห่งปมปัญหาในการบริหารจัดการ มหานครแห่งนี้ และชวนผู้อ่านร่วมกันหาหนทางออกในอนาคตสู่การกำหนดวาระกรุงเทพฯ BangkokPublica เพื่อสร้างวาระกรุงเทพฯของประชาชน นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 16

สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน

ในเวลาที่ผ่านมา“การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ถูกใช้ในเชิงวาทกรรมทั้งกับนโยบายในระดับประเทศไปจนระดับองค์กร ทว่าจะมีกี่รัฐบาลและกี่องค์กรธุรกิจที่เข้าใจคำนี้อย่างแท้จริง สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจับปรากฎการณ์ความเคลื่อนไหวเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย หลังเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals :SDGs) ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม2559 ที่ผ่านมา

พลังข้อมูลข่าวสาร – พลังการเปลี่ยนแปลง

รัฐต้อง “เปิด” ให้ข้อมูลของรัฐเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” เพราะการให้ข้อมูลเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “ภาระ” และ “ข้อมูล” เป็นหัวใจสำคัญของความโปร่งใสนั้นรัฐต้องมีการเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด เพราะข้อมูลคือเครื่องมือในการเข้าถึง”โอกาส”และการตรวจสอบที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ซีรี่ย์นี้จะรวบรวม สำรวจลักษณะการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐของไทยทั้งตัวอย่างที่ดีและที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งตัวอย่างของต่างประเทศ และผลักดันให้เห็นว่าข้อมูลนั้น”สำคัญ” ต้องให้ประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

1 2 3 4