ThaiPublica > Events > งบฯแผ่นดิน เงินเราเขาเอาไปทำอะไร?

งบฯแผ่นดิน เงินเราเขาเอาไปทำอะไร?

5 มิถุนายน 2013


Thaipublica Forum ครั้งพิเศษ

หัวข้อ “งบฯแผ่นดิน เงินของเราเขาเอาไปทำอะไร?”

วิทยากร ได้แก่

1.ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2.นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3.ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
4.นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ดำเนินรายการโดย ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 9.30 – 12.30 น. สถานที่ KTC POP KTC POP ชั้น B1

อาคาร UBCII สุขุมวิท33 สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

ฟังฟรี ….สำรองที่นั่ง [email protected] โทร.02-970-6998

ป้ายคำ :