เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดเสวนา “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดเสวนา "พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?"