ThaiPublica > Events > เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “ปฏิรูปโครงสร้างภาษีไทย เพื่อไทยหรือเพื่อใคร” สำรองที่นั่ง [email protected]

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “ปฏิรูปโครงสร้างภาษีไทย เพื่อไทยหรือเพื่อใคร” สำรองที่นั่ง [email protected]

1 มีนาคม 2013


เชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนา

ThaiPublica ครั้งพิเศษ

“ปฏิรูปโครงสร้างภาษีไทย เพื่อไทย หรือ เพื่อใคร?”

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.30 น.

ชั้น 2 โรงแรม VIC3 พหลโยธินซอย 3 (รถไฟฟ้าสถานีสนามเป้า)

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน

10.00 – 12.30 น. ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ
วิทยากร ได้แก่

– ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
– ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
– คุณเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
– คุณถาวร รุจิวนารมย์ หัวหน้าหุ้นส่วนกรรมการอาวุโสและกรรมการบริหาร บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศไทย)

ดำเนินรายการโดย ดร.ภาวินศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชิญผู้สนใจฟังฟรี สำรองที่นั่ง [email protected] โทรศัพท์ 0-2970-6998

ป้ายคำ :