ThaiPublica > Events > ThaiPublica Forum ครั้งที่ 7 “ เศรษฐกิจไทยกับอนาคตการเติบโตที่ยั่งยืน..?”

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 7 “ เศรษฐกิจไทยกับอนาคตการเติบโตที่ยั่งยืน..?”

21 พฤศจิกายน 2013


อีการ์ดเสวนาThaiPublica ครั้งที่ 7

ThaiPublica Forum ครั้งที่ 7

หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับอนาคตการเติบโตที่ยั่งยืน..?”

วิทยากร
1.ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
2.ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
4 ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ Chief Economist และ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่ KTC POP ชั้น B1 อาคาร UBC II สุขุมวิท 33 (สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30- 12.30 น.

เข้าร่วมฟังฟรี สำรองที่นั่ง [email protected] หรือ 02-970-6998

ป้ายคำ :