พรพรหม วิกิตเศรษฐ์

2 ข่าวในคอลัมน์นี้


ความสัมพันธ์ของบริษัทระดับโลกกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

ความสัมพันธ์ของบริษัทระดับโลกกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยฝั่งผู้ผลิตต้องปรับธุรกิจของตนเองให้มีความรับผิดชอบในการผลิตมากขึ้น ฝั่งรัฐบาลต้องมีกฎเหมายและการบังคับใช้ที่ดี และฝั่งผู้บริโภคก็ต้องเริ่มตื่นตัวกับประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง

โจ ไบเดน กับแนวทางการต่างประเทศแบบ “Green Diplomacy”

สหรัฐต้องทำให้โลกเห็นว่าครั้งนี้เข้ามาทำจริงและเป็นการต่อสู้แบบระยะยาวไม่ใช่เปลี่ยนไปมาทุกสี่ปีตามรอบการเลือกตั้ง ต้องรีบออกมาตรการหรือนโยบายที่ทำให้เห็นว่าไม่ใช่แค่การพูดการสัญญาอย่างเดียว แต่เป็นการ “Lead by example”