ว่าที่ร้อยเอกปิติคุณ นิลถนอม

20 ข่าวในคอลัมน์นี้


ตาบอดคลำช้าง อุทกภัย กับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน?

น้ำท่วมซ้ำซากสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดการของภาครัฐ ว่าที่ผ่านมามีการแก้ไขและเตรียมการรับมือกับปัญหานี้อย่างไร ทำอะไรไปแล้วบ้าง ประชาชนอย่างเราๆ จะต้องมานั่งลุ้นอย่างนี้ทุกปีเลยหรืออย่างไร

Liar’s Dividend : คนโกหก, Fake News กับการกลบเกลื่อนความผิดของตนเอง

liar’s dividend เป็นสิ่งเลวร้ายที่ทำลายธรรมาภิบาลอย่างรุนแรง เป็นการสร้างวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (culture of impunity) ให้กับภาครัฐทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง

วัฒนธรรมองค์กร: หายนะใกล้ตัวที่อาจไม่ทันได้เห็น

วัฒนธรรมองค์กร: หายนะใกล้ตัวที่อาจไม่ทันได้เห็น ในทางปฏิบัติการตรวจสอบจะต้องทำอย่างไร คำถามที่ตามมาคือ แล้วจะตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรกันอย่างไร และวัฒนธรรมองค์กรแบบใดบ้างที่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ตรวจสอบภาครัฐจะช่วยแก้ไขปัญหา PM 2.5 ได้อย่างไร? : กรณีศึกษาจากประเทศในกลุ่มยุโรป

คำถามที่ค้างคาใจพวกเราอยู่คงคล้ายๆกันว่าทำไมปัญหา PM 2.5 ถึงแก้ไม่เคยหายเสียที เราจะต้องอยู่แบบตายผ่อนส่งกันไปอย่างนี้จริงๆหรือ

หนีเข้าเมือง–ทุจริต–โควิด 19 : กับบทบาทของ Auditor ภาครัฐ

กรณีการหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าอย่างมีสติ ว่าใครเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้หลบหนีเอง เจ้าหน้าที่รัฐ หรือนายหน้าที่หาประโยชน์เป็นกรณีๆ ไป โดยไม่ “เหมารวม” หรือ “ยกเข่ง” และไม่ใช้อารมณ์หรืออคติส่วนตัว น่าจะนำไปสู่การมองเห็นปัญหาที่ตรงจุดที่สุด

“Leave No One Behind: การปรับตัวขององค์กรตรวจสอบในยุควิกฤติการณ์ COVID-19”

“การตรวจสอบเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง: การปรับตัวขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19”

วิกฤตการณ์ Covid-19 : การต่อสู้กับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินในกลุ่มประเทศอาเซียน

การเปิดเผยข้อมูลแก่ภาคประชาชนในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย จึงเปรียบเสมือนเป็นการฉายไฟดวงใหญ่หรือติดตั้ง CCTV ทั่วทุกแห่งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจับตาดูการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ

Whistleblowing: การเปิดโปงการทุจริตกับราคาที่ต้องจ่าย จะทำอย่างไรให้คนกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ทุกประเทศต่างก็พยายามที่จะวางมาตรการที่เป็นรูปธรรมโดยการสร้างเครื่องมือทางกฎหมายขึ้นมาปกป้องคุ้มครองและจูงใจให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีความสำเร็จในเรื่องนี้อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงความจริงใจของผู้บริหารในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

1 2