เศรษฐศาสตร์เข้า“ท่า”

66 ข่าวในคอลัมน์นี้


ลดความเหลื่อมล้ำ นำไทยสู่การเติบโตอย่างยั่นยืน

บทความนี้จะชวนผู้อ่านมาวิเคราะห์แนวทางลดความเหลื่อมล้ำที่เอื้อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ก้าวแรกของ “ระบบบำนาญแห่งชาติ” ควรเริ่มที่ไหน

บทความชิ้นนี้จึงขอเปิดประเด็นชวนคิดว่า “ระบบบำนาญแห่งชาติ” ของไทยควรจะเป็นอย่างไรและควรจะเริ่มที่ไหน ซึ่งก่อนอื่นเราควรต้องมาตอบคำถามให้ได้กันก่อนว่า โจทย์ใหญ่ของการออกแบบระบบรายได้ยามชราภาพที่จัดการโดยภาครัฐ แท้จริงแล้วคืออะไร

การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทยให้ทันสมัยด้วยข้อมูลที่มีความถี่ต่างกัน

คำถามที่ตามมาคือเราจะสามารถนำสัญญาณการลดลงของดัชนีตลาดหุ้นซึ่งเป็นข้อมูลรายวันมาวิเคราะห์ผลกระทบหรือพยากรณ์ GDP ซึ่งเป็นข้อมูลรายไตรมาสได้อย่างไร

ราคาที่อยู่อาศัยไทยเข้าขั้นวิกฤติแล้วหรือยัง?

ผู้อ่านหลายท่านอาจตั้งข้อสังเกตถึงทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2564 ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป บทความนี้จึงขอชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจตลาดที่อยู่อาศัยผ่านมุมมองความเสี่ยงด้านราคากัน…

เหลียวหลัง แลหน้า การสื่อสารนโยบายการเงินไทย

ภายใต้บริบทปัจจุบันที่เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเผชิญกับข้อจำกัด การสื่อสารทิศทางนโยบายการเงินจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น จึงเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่า กนง. จะสื่อสารนโยบายการเงินในระยะต่อไปอย่างไร

สถาบันทางเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติของประเทศไทย

ถึงเวลาที่เศรษฐกิจไทยจะต้องเริ่มทบทวนโครงสร้างเชิงสถาบันของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างกลไกถาวรที่สามารถรับมือกับวิกฤติทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

เมื่อเมืองเปิดใหม่ แรงงานไทย ใคร(ยัง)เสี่ยง

ผลกระทบและแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงนัยด้านความเหลื่อมล้ำทางรายได้จากการปิดเมืองนั้นเป็นอย่างไร? และแม้มาตรการเปิดเมืองเริ่มผ่อนปรนมากขึ้นเป็นระยะ ๆ ลูกจ้างกลุ่มไหนยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง?

ผลกระทบของ COVID-19 ในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายมิติ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน และความไม่แน่นอนในอนาคต นักเศรษฐศาสตร์จึงต่างนำความถนัดของตนเองมาช่วยเสนอมุมมองต่าง ๆ โดยงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก ๆ

1 2 3 6