ณัฐวุฒิ เผ่าทวี

101 ข่าวในคอลัมน์นี้


ทำไมลูกถึงโกงถ้ามีพ่อที่โกง: ทฤษฎีของการเรียนรู้จากสังคม

พฤติกรรมที่มีชื่อว่า criminal spin หรือปรากฏการณ์ที่การโกงเล็กๆ น้อยๆ ในครั้งแรกจะส่งผลไปถึงการโกงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วย

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนทัศนคติที่เรามีต่ออนาคตยังไง

สิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่สำคัญมากต่อการพัฒนาในเรื่องของทัศนคติและอุปนิสัยของคนเรานะครับ เราควรจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันขึ้นมาบ่อยๆ และอย่าปลงกับสภาพที่เป็นอยู่เร็วจนเกินไปเพื่ออนาคตของตัวคุณเองและ LOC ของลูกหลานในภายภาคหน้า

ความโชคดีของคนเรามันเท่ากันไหม

luck มีนิยามที่แตกต่างกันตามสถานการณ์นะครับ มันมีปัจจัยของ TMF และการที่คนเราบางคนไม่สามารถรับรู้ถึงโอกาสที่มากับ luck ด้วย เพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องตอบตกลงกับโอกาสที่อาจจะตามมาที่เราอาจจมองไม่เห็นให้บ่อยขึ้น

The Science of ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

บทเรียนสำคัญจากผลงานวิจัยนี้ก็คือ “คนเราส่วนใหญ่อยากจะให้คนอื่น รวมถึงตัวเอง มองตัวเราเองว่าเราเป็นคนดี … จนกระทั่งเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราสามารถจะได้ผลประโยชน์จากการทำไม่ดี”

จริงหรือไม่ที่โรงเรียนประจำมักจะผลิตผู้นำที่มีคุณภาพที่แย่

จริงหรือไม่ที่โรงเรียนประจำมักจะผลิตผู้นำที่มีคุณภาพที่แย่ คำถามก็คือ แล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนระบบของโรงเรียนประจำเพื่อที่โรงเรียนจะสามารถผลิตผู้นำที่ดีๆ ได้ยังไง

อคติของการไม่อยากรับรู้ข่าวสารที่เราไม่อยากได้ยิน: Information Avoidance

การมี “สมองที่เปิด” รับรู้ข้อมูลจากหลายๆด้านนั้น ทั้งข้อมูลที่อาจจะทำให้เราสบายใจและไม่สบายใจเมื่อได้ยิน นับว่าเป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้นำของครอบครัว ขององค์กร หรือของสังคมก็ตาม

ทำไมเราจึงให้น้ำหนักกับคนที่ไม่ดีกับเรามากกว่าคนที่ดีกับเรา

ทำไมคนเราส่วนใหญ่ถึงมองข้ามสิ่งดีๆหรือคนที่ดีๆที่มีจำนวนมากกว่าเหล่านี้ แล้วไปให้น้ำหนักกับสิ่งที่ไม่ดี หรือคนที่ไม่ดีในชีวิตของเรามากจนเกินไปจนทำให้สุขภาพจิตเราแย่

พลังของความเปราะบาง: The Power of Vulnerability

Brené ได้กล่าวเอาไว้อีกว่า vulnerability ก็คือการที่เราเลือกที่จะ embrace ตัวเราเอง เป็นการยอมรับว่าตัวเราไม่ได้เพอร์เฟกต์และไม่จำเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์ แค่เราเป็นตัวเราแค่นี้ก็ “พอ” (I am enough)

สมการการโกง

สมการโกง…แทนที่เราจะสอนให้เด็กรุ่นใหม่โตไปเป็นคนดีจะได้ไม่โกง ผมว่าเราควรสอนให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจถึงหลักการของสมการการโกง และเข้าใจถึงการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองของคนที่โกงทั่วไป เราจะได้วางกฎเกณฑ์ และระบบการทำงานให้คนเราหาเหตุผลที่จะมารองรับพฤติกรรมการโกงของตนเองได้ยากขึ้นดีกว่า

1 2 3 9