จุดประกาย

5 ข่าวในคอลัมน์นี้


กฎหมายทำแท้งในประเทศไทยเป็นธรรมหรือไม่?

ปัญหา “การตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์” นี้เป็นปัญหาของสังคมโลกมาหลายพันปี ตั้งแต่ในยุคพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุของปัญหานี้มีมากมาย เป็นประเด็นที่สำคัญทางนิติศาสตร์ศาสนาปรัชญาและเวชจริยศาสตร์ที่ควรมีการตราเป็นกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อลดพื้นที่สีเทาให้มากที่สุดและลดการใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ภาครัฐน้อยที่สุด

ปฏิวัติในเมียนมา..ไทยจะไปทางไหนดี?

รัฐประหารในเมียนมาครั้งนี้เป็นความผิดพลาดอย่างแสนสาหัสของนายพลมิน อ่อง หล่าย เขาได้ขุดหลุมศพเพื่อฝังตัวของเขาเองโดยไม่รู้ตัว ชื่อของเขาจะถูกจดจำในฐานะผู้ร้ายคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศเมียนมาและประวัติศาสตร์โลกต่อไปอีกนานแสนนาน

วิเคราะห์วิกฤติการเมืองในอเมริกาเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทย

วิเคราะห์วิกฤติการเมืองในอเมริกาเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทย สาระของสุทรพจน์ของโจ ไบเดน แสดงถึงความจริงใจ ความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเขาฝาวิกฤติไปได้

ประเทศไทยควรมีบ่อนการพนันถูกกฎหมายหรือไม่

หลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าชีวิตชาวพุทธไทยสมัยอยุธยานั้นผูกพันอยู่กับบ่อนการพนัน จนคำสอนของวิปัสสนาจารย์ในยุคนั้นต้องบรรจุคาถาเหล่านี้ในคัมภีร์พระกรรมฐานของพระเกจิชื่อดังด้วย

วัคซีน COVID-19 แล้วไงต่อ?

แม้ว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ก็ตาม ไวรัสตัวนี้ยังคงจะอยู่คู่สังคมไทยไปอีกไม่ต่ำกว่าสองปี เรายังจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างใช้ชีวิตวิถีใหม่กันต่อไปอีก