จุดประกาย

14 ข่าวในคอลัมน์นี้


เมื่ออิสราเอลได้ผู้นำคนใหม่ อะไรจะเกิดขึ้น?

บันทึกประวัติศาสต์อิสราเอล รัฐบาลผสมจาก 8 พรรคการเมือง เลือกนายนตาลี เบนเน็ตต์ ผู้นำพรรคยะมานี พรรคขวาสุดโต่ง เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนายเบนจามิน เนทันยาฮู

ความก้าวร้าวของจีนมาจากไหน?

ไม่ว่าจะใหญ่โตหรือมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม ชนชั้นกลางในจีนมีลักษณะพื้นเพทางอารมณ์เหมือนกันหมด คือ “ทนไม่ได้ต่อข้อกล่าวหาของชาติตะวันตก”

ความกล้าหาญทางจริยธรรมของเยอรมนี ต้นแบบการพัฒนาประเทศไทย

คำถามที่น่าสนใจคือ อะไรเกิดขึ้นกับรัฐบาลเยอรมนี จนทำให้เกิดความรู้สึกละอายในบาปกรรมที่บรรพบุรุษของตนได้เคยกระทำไว้เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว เพราะสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็น “ความกล้าหาญทางศีลธรรม”

ปูตินผู้นำตลอดกาลของรัสเซีย?

ยังมีวิกฤติการณ์ของโลกหลายอย่างที่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองนี้ เช่น ภาวะโลกร้อน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัญหาเกาหลีเหนือ แต่ดูเหมือนว่าผู้นำสหรัฐอเมริกากำลังนำโลกไปผิดทางอย่างน่าเสียดายยิ่ง!!

ถึงเวลาหรือยังสำหรับกฎหมายการุณยฆาตในประเทศไทย?

หากถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐสภาในประเทศไทยจะมีการนำกฎหมายแบบนี้เข้าพิจารณาแล้วตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติการุณยฆาต? จะเป็นไปได้ไหมที่รัฐสภาไทยจะมีมติให้สิทธิในการของให้แพทย์ฉีดยาให้ตนตายอย่างสงบนั้นเป็นหนึ่งในสิทธิของประชาชน?

กฎแห่งกรรมคือปัญหาของสังคมไทย?

การปฏิรูปการบริหารการปกครองจึงจำเป็นต้องปฏิรูปการตีความ “กฎแห่งกรรม” ให้ตรงกับคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเสียก่อน ไม่ใช่ตีความตามอรรถกถา หรือ ตามที่พระเทศน์สอนกันในวัดแล้วแวะให้ทำบุญกันมาก ๆ จนพระคุณเจ้าร่ำรวยมีเงินเป็นเจ้าสัวกันมามากต่อมากแล้วครับ

กฎหมายทำแท้งในประเทศไทยเป็นธรรมหรือไม่?

ปัญหา “การตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์” นี้เป็นปัญหาของสังคมโลกมาหลายพันปี ตั้งแต่ในยุคพุทธกาลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สาเหตุของปัญหานี้มีมากมาย เป็นประเด็นที่สำคัญทางนิติศาสตร์ศาสนาปรัชญาและเวชจริยศาสตร์ที่ควรมีการตราเป็นกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อลดพื้นที่สีเทาให้มากที่สุดและลดการใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ภาครัฐน้อยที่สุด

ปฏิวัติในเมียนมา..ไทยจะไปทางไหนดี?

รัฐประหารในเมียนมาครั้งนี้เป็นความผิดพลาดอย่างแสนสาหัสของนายพลมิน อ่อง หล่าย เขาได้ขุดหลุมศพเพื่อฝังตัวของเขาเองโดยไม่รู้ตัว ชื่อของเขาจะถูกจดจำในฐานะผู้ร้ายคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศเมียนมาและประวัติศาสตร์โลกต่อไปอีกนานแสนนาน

วิเคราะห์วิกฤติการเมืองในอเมริกาเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทย

วิเคราะห์วิกฤติการเมืองในอเมริกาเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทย สาระของสุทรพจน์ของโจ ไบเดน แสดงถึงความจริงใจ ความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ประเทศชาติอันเป็นที่รักของเขาฝาวิกฤติไปได้

1 2