SDGs จากผืนดิน

SDGs จากผืนดิน

สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งปร […]

22 ข่าวในคอลัมน์นี้


เปลี่ยนร่างแผนฯ 13 สู่อำนาจประชาชนกำหนดพัฒนาตนเอง

กระบวนการขับเคลื่อนแผนฯ 13 จึงไม่ใช่แค่การจัดทำแผน แต่ควรเป็นกระบวนการเพื่อต่อสู้ ต่อรองอำนาจของประชาชนจากระบบรวมศูนย์อำนาจสู่ความเป็นประชาธิปไตยในนามของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน

วิกฤติโควิด สาธารณสุขกำลังล่ม เร่งกระจายอำนาจสู่ประชาชน

โควิดระบาดไป 3 รอบ โดยรอบล่าสุดหนักกว่าทุกครั้งที่เป็นมา ทุกจังหวัดมีผู้ติดเชื้อ ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายวันแตะ 2,000 รายแล้ว หากเกินกว่านี้กำลังจะเข้าจุดวิกฤติที่ระบบสาธารณสุขกำลังจะล่ม

ระบบผูกขาดอาจทำให้โลกไม่รอดจากหายนะโควิด ฝุ่น pm2.5 และภาวะโลกร้อน

ทางรอดจากวิกฤติโควิด ฝุ่น pm 2.5 และโลกร้อน ต้องทลายระบบผูกขาดอำนาจ ยุติความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางนิเวศ สุขภาพ ด้วยหลักการพื้นฐานของการเมืองสิ่งแวดล้อม

เร่งฉีดวัคซีนสังคม เพื่อฟื้นภูมิคุ้มกันชุมชนที่ถูกทำลาย

การสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพจากวัคซีนยังไม่หวังชัดเจน แต่เราลืมคิดค้นวัคซีนทางสังคม ที่จะฟื้นฟูภูมิคุ้มกันสังคมของชุมชน ประชาชนให้กลับมายืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งในสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของโคนวิดที่ยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่

กระบวนทางปัญญาและความรักที่ขาดหาย แสวงหาได้จาก “Star Trek”!

กระบวนทางปัญญาและความรักที่ขาดหาย แสวงหาได้จาก “Star Trek”! ต้องก้าวข้ามอคติทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นความรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องผ่านพ้นไปให้ได้

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมแบบไหนที่รับมือกับสภาวะโลกร้อนได้

การเมือง เศรษฐกิจ สังคมแบบไหนที่รับมือกับสภาวะโลกร้อนได้…กลไกเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นจึงไม่ใช่เศรษฐกิจตลาดเสรี แต่ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจผูกขาดไม่ว่ารัฐหรือเอกชน แต่เป็นเศรษฐกิจส่วนรวมและแบ่งปันที่สร้างจากเศรษฐกิจฐานล่าง

วิกฤติโควิดกับจุดเปลี่ยนของชุมชนท้องถิ่น

วิกฤติโควิด นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดพื้นที่ใหม่ทั้งที่เป็นโอกาสและสิ่งท้าทาย ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ นักพัฒนาสังคม นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาครัฐ ควรอาศัยสถานการณ์นี้การทบทวนความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าของวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทบทวนความล้มเหลวของการแก้ปัญหาเพื่อกลับไปแบบเดิมซึ่งได้รับการพิสูจน์หลายครั้งว่าล้มเหลว ชุมชนท้องถิ่นมีแต่จะยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ

บทเรียนเพื่อการปรับระบบการเมืองจากวิกฤติ COVID 19

วิกฤติ COVID-19 สร้างหายนะและความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติว่าเราจะอยู่รอดต่อไปในอนาคตได้หรือไม่ วิกฤติคราวนี้เป็นบทเรียนให้สังคมโลกและไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ เพราะแม้หากเราจะผ่านไวรัสนี้ไปได้ อนาคตก็อาจจะเจอโรคระบาดใหม่ๆ หรือภัยพิบัติใหม่ เช่น โลกร้อน ที่จะทำให้สังคมมนุษย์ล่มสลายในที่สุด สังคมโลกและไทยต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง เริ่มต้นจากบทเรียนทางการเมือง

การเมืองแห่งความหวังในการเผชิญโลกร้อน

ไม่ว่าซ้ายหรือขวาหรือตรงกลาง ล้วนล้มเหลวทั้งสิ้น ไม่มีแนวคิดทางการเมืองการปกครอง หรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจใดที่สามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือสร้างโลกที่ยั่งยืนได้

รัฐล้มเหลว สังคมแตกสลาย ในภาวะสิ่งแวดล้อมปั่นป่วน

ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากไม่มีกระบวนการให้ประชาชนได้ร่วมปรึกษาหารือ ถกแถลงเพื่อแสวงหาทางเลือกที่ยอมรับร่วมกัน สร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม ออกแบบแนวทางการพัฒนา ทดลองจัดการปัญหา โครงสร้างการพัฒนาที่ผูกขาดโดยรัฐราชการไทยไม่เพียงทำลายศักยภาพของรัฐเองในการจัดการปัญหา ยังปิดกั้นประชาชนที่จะสร้างทุนทางสังคมในการเรียนรู้จัดการปัญหาของตนเอง

1 2